» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 12-2024, izdat 2024-02-08
veličina 416.38 Kb
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o izradi plana generalne regulacije za mreže pijaca na prostoru Generalnog plana Beograda

Akti Grada
2

Odluka o izradi plana detaljne regulacije spoljne magistralne tangente (SMT) – I faza, od Pančevačkog puta (stacionaža km 0+0) do pristupnog puta za trafo-stanicu (srednja stacionaža km 6+650), sa mostom preko Dunava i lokacijom trafo-stanice „Beograd 20”

Akti Grada
3

Odluka o izradi plana detaljne regulacije bloka između ulica: Dimitrija Lazarevića, Žike Marković a, Milice Rakić i Dalmatinska u Batajnici, opština Zemun

Akti Grada
4

Odluka o izradi plana detaljne regulacije dela naselja Batajnica – naselje Šangaj, opština Zemun – 4

Akti Grada
4

Odluka o izradi plana detaljne regulacije za deo teritorije MZ Miljakovac II, opština Rakovica

Akti Grada
5

Plan detaljne regulacije dela centralne zone – severni deo Prve mesne zajednice u Zemunu između ulica: Đure Đakovića, Karađorđeve, produžetka ulice Goce Delčeva i Keja oslobođenja

Akti Grada
27

Plan detaljne regulacije Bulevara kralja Aleksandra za blokove između ulica: Mite Ružića i Žabljačke, blokovi D4, D5, D13 – D20

Akti Grada
58

Rešenje o razrešenju zamenika člana Gradske izborne komisije

Akti Grada
58

Rešenje o imenovanju zamenika člana Gradske izborne komisije

Akti Grada
58

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, JP

Akti Grada
59

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Omladinskog pozorišta „Dadov”, Beograd

Akti Grada
59

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Doma zdravlja „Dr Milorad Vlajković”, Barajevo

Akti Grada
59

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Infostan”

Akti Grada
59

Izveštaj o radu građanskog branioca za grad Beograd za 2008. godinu

Akti Grada
68

Pravilnik o izmeni Pravilnika o davanju u zakup poslovnog prostora i garaža na kojima je nosilac prava korišćenja grad Beograd

Akti Grada
68

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Cenovnika usluga JKP „Parking servis” za parkiranje vozila i prenos nepropisno parkiranih vozila sa Odlukom

Akti Grada
69

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije Spoljne magistralne tangente (SMT) – I faza, od Pančevačkog puta sa mostom preko Dunava (od stacionaž e km 0+0 do srednje stacionaže km 6+650) i lokacije trafo-stanice „Beograd 20’’ sa pristupnim putem

Akti Grada
70

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za deo teritorije MZ Miljakovac II, opština Rakovica

Akti Grada