» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 12-2024, izdat 2024-02-08
veličina 416.38 Kb
1

Rešenje o određivanju biračkih mesta za izbor odbornika Skupštine gradske opštine Voždovac – 1

Akti gradskih opština Voždovac
7

Odluka o prestanku mandata odbornice Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
7

Rešenje o izboru člana Opštinskog veća gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
8

Rešenje o razrešenju člana stalnog radnog tela Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
8

Rešenje o izboru člana stalnog radnog tela Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
8

Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora Centra za fizičku kulturu „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
8

Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Centra za fizičku kulturu „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
9

Odluka o dodeljivanju stanova na kojima je korisnik opština Vračar – prečišćen tekst

Akti gradskih opština Vračar
9

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Zemun za 2009. godinu

Akti gradskih opština Zemun
16

Odluka o određivanju boje glasačkog listića i boje kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasač ke kutije, za glasanje na izborima za odbornike Skupštine gradske opštine Zemun koji su raspisani za 7. jun 2009. godine

Akti gradskih opština Zemun
16

Rešenje o određivanju biračkih mesta za izbor odbornika Skupštine gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
23

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama osnovnih komunalnih usluga isporuke vode i iznošenja smeća sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac
24

Rešenje o prestanku mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
25

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
25

Odluka o izmenama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za građevinsko zemljište, stambene usluge, urbanizam i izgradnju Mladenovca

Akti gradskih opština Mladenovac
26

Odluka o stavljanju van snage Odluke o Opštinskom veću opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
26

Rešenje o promeni naziva ulica u selu Rajkovac – 26

Akti gradskih opština Mladenovac
26

Rešenje o promeni naziva ulica u KO Varoš Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
26

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKP „Parking servis” Obrenovac o izmeni i dopuni Cenovnika usluga za prenos vozila specijalnom dizalicom „pauk” (prenos i uklanjanje nepropisno parkiranih vozila i vozila iz saobraćajnih nezgoda) sa Odlukom

Akti Grada
27

Ispravka Poslovnika o radu Opštinske izborne komisije

Ispravke