» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 12-2024, izdat 2024-02-08
veličina 416.38 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom radiodifuznom preduzeću „Studio B” na Sporazum o načinu rešavanja viška zaposlenih u Javnom radiodifuznom preduzeću „Studio B” sa Sporazumom

Akti Grada
3

Odluka o objavljivanju ukupnog broja birača u opštini Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
3

Rešenje o zaključenju biračkog spiska opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
4

Odluka o objavljivanju ukupnog broja upisanih birača u birački spisak koji se vodi za gradsku opštinu Zemun

Akti gradskih opština Zemun
4

Odluka o prestanku mandata odbornika gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
5

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
5

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
5

Odluka o izmenama Odluke o upotrebi i zaštiti grba i stega opštine i naseljenog mesta Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
5

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o nagradama opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
6

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o mesnim zajednicama i drugim oblicima mesne samouprave u gradskoj opštini Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
8

Odluka o prestanku važenja Odluke o građevinskom zemljištu

Akti gradskih opština Lazarevac
8

Odluka o prestanku važenja Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta

Akti gradskih opština Lazarevac
8

Odluka o prestanku važenja Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje zakupnine i naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

Akti gradskih opština Lazarevac
8

Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora Opštinskog fonda za stipendiranje studenata i srednjoškolaca

Akti gradskih opština Lazarevac
9

Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Opštinskog fonda za stipendiranje studenata i srednjoškolaca

Akti gradskih opština Lazarevac
9

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Direkcija Lazarevac”

Akti gradskih opština Lazarevac
9

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Direkcija Lazarevac”

Akti gradskih opština Lazarevac
9

Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Direkcija Lazarevac”

Akti gradskih opština Lazarevac
9

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Direkcija Lazarevac”

Akti gradskih opština Lazarevac
10

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
10

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
10

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Fonda za zaštitu životne sredine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
10

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Fonda za zaštitu životne sredine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
10

Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Fonda za zaštitu životne sredine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
11

Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Fonda za zaštitu životne sredine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
11

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin na Odluku o utvrđivanju cenovnika za ribnjak „Bečmenska bara”

Akti gradskih opština Surčin