» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 12-2024, izdat 2024-02-08
veličina 416.38 Kb
1

Rešenje o utvrđivanju broja glasačkih listića za ponovljeno glasanje na izborima za odbornike u Skupštini gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
1

Odluka o prestanku mandata odbornice Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
2

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Vračar za 2008. godinu

Akti gradskih opština Vračar
22

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Narodnog univerziteta „Božidar Adžija”

Akti gradskih opština Vračar
22

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Narodnog univerziteta „Božidar Adžija”

Akti gradskih opština Vračar
23

Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar” Beograd

Akti gradskih opština Vračar
23

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar” Beograd

Akti gradskih opština Vračar
23

Izveštaj o utvrđivanju konačnih rezultata glasanja i broja pripadajućih mandata po izbornim listama na izborima za odbornike Skupštine gradske opštine Zemun, održanim 7. juna 2009. godine

Akti gradskih opština Zemun
24

Odluka o prestanku mandata odbornika gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
24

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
24

Rešenje o razrešenju člana Veća gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
24

Rešenje o izboru člana Veća gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
25

Odluka o izmeni Odluke o organizaciji uprave gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
25

Odluka o prvom dopunskom budžetu gradske opštine Novi Beograd za 2009. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
28

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Novi Beograd za 2008. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd