» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 12-2024, izdat 2024-02-08
veličina 416.38 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o visini cena usluga za održavanje stambenih zgrada JP „Gradsko stambeno” sa Odlukom

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o visini zakupnine za korišćenje garaža, garažnih mesta i boksova Javnog preduzeća „Gradsko stambeno” sa Odlukom

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom preduzeću „Gradsko stambeno” na Odluku o visini cene usluge za održavanje higijene (redovno čišćenje i pranje) sa Odlukom

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti na cene usluga Javnog preduzeća „Hipodrom Beograd” sa Cenovnikom 2

Akti Grada
4

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga Javnog preduzeća „Beogradska tvrđava” sa Cenovnikom 4

Akti Grada
11

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Dušanu Jevtiću

Akti gradskih opština Savski venac
11

Odluka o završnom računu gradske opštine Savski venac za 2008. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
23

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Savski venac za 2009. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
34

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika Skupštine gradske opštine Savski venac i platama lica koja bira, imenuje i postavlja Skupština gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
35

Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
35

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
35

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Mladenovac za 2008. godinu

Akti gradskih opština Mladenovac
40

Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Saveta Pozorišnog festivala

Akti gradskih opština Mladenovac