» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 50-2024, izdat 2024-05-15
veličina 174.95 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Beogradske elektrane” na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o cenama toplotne energije sa Odlukom

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Beogradske elektrane” o odobravanju popusta sa Odlukom

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti Gradskom saobraćajnom preduzeću „Beograd” na Cenovnik naknada prevoza putnika u gradskom saobraćaju u Integrisanom tarifnom sistemu na području grada Beograda sa Cenovnikom

Akti Grada
4

Rešenje o davanju saglasnosti Saobraćajnom preduzeću „Lasta” na Odluku o cenama prevoza putnika u prigradskom saobraćaju u Beogradu sa Odlukom i Cenovnikom

Akti Grada
7

Pokazatelj rasta cena na malo u decembru 2008. godine

Akti Grada
8

Odluka o Opštinskoj upravi gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
14

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Savski venac za 2008. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
22

Odluka o budžetu gradske opštine Savski venac za 2009. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
31

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o naknadama i drugim primanjima opštinskih odbornika i platama lica koja bira, imenuje i postavlja Skupština opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
32

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima opština Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
33

Odluka o organizaciji Opštinske uprave gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
39

Odluka o budžetu gradske opštine Stari grad za 2009. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
44

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o određivanju visine zakupnine za poslovne zgrade i poslovne prostorije čiji je korisnik opština Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
45

Rešenje o imenovanju dva člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Stari grad”

Akti gradskih opština Stari grad
45

Rešenje o prestanku dužnosti direktora Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovni centar „Milan Gale Muškatirović” zbog podnete ostavke – 45

Akti gradskih opština Stari grad
45

Rešenje o postavljenju v.d. direktora Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovni centar „Milan Gale Muškatirović”

Akti gradskih opština Stari grad
45

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Stari grad” za 2009. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
46

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovni centar „Milan Gale Muškatirović” za 2009. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
46

Rešenje o davanju saglasnosti na cenovnike usluga Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovni centar „Milan Gale Muškatirović”

Akti gradskih opština Stari grad
48

Rešenje o prestanku mandata odbornicima Skupštine opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
48

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
48

Rešenje o neprihvatanju prestanka mandata odbornika Skupštine opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
49

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Barajevo za 2008. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
54

Odluka o budžetu gradske opštine Barajevo za 2009. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
59

Odluka o naknadama odbornika i članova radnih tela

Akti gradskih opština Barajevo
60

Odluka o pružanju pravne pomoći

Akti gradskih opština Barajevo
61

Rešenje o izmeni rešenja o izboru članova radnih tela Skupštine opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
61

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova upravnih odbora i nadzornih odbora JKP „10. oktobar” Barajevo, Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju opštine Barajevo, JP za informisanje i kulturu Barajevo i Centra za kulturu Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
61

Poslovnik o radu Opštinskog veća

Akti gradskih opština Barajevo
63

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Mladenovac za 2008. godinu

Akti gradskih opština Mladenovac
69

Odluka o budžetu gradske opštine Mladenovac za 2009. godinu

Akti gradskih opština Mladenovac
74

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o prestanku rada Fonda za finansiranje izgradnje stanova solidarnosti

Akti gradskih opština Mladenovac
74

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
75

Odluka o šestoj izmeni Odluke o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2008. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
76

Odluka o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2009. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
81

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
81

Odluka o izradi plana detaljne regulacije kompleksa manastira Svetog Hristofora u naselju Mislođin u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac