» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 12-2024, izdat 2024-02-08
veličina 416.38 Kb
1

Odluka o završnom računu budžeta grada Beograda za 2008. godinu

Akti Grada
35

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Beograda za 2009. godinu

Akti Grada
55

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o obimu sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i utvrđivanju prihoda i primanja koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama u 2009. godini – 55

Akti Grada
57

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o boravišnoj taksi

Akti Grada
57

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

Akti Grada
58

Rešenja o razrešenju pojedinih članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
60

Rešenja o imenovanju pojedinih članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
62

Cenovnik o izmeni Cenovnika usluga organizacionih jedinica Gradske uprave

Akti Grada
62

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije naselja Altina 2 u Zemunu

Akti Grada
64

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
64

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
64

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Lazarevac za 2008. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
79

Rešenje o konstatovanju prestanka vršenja funkcije v.d. direktora JP za informisanje „Radio Lazarevac” u Lazarevcu

Akti gradskih opština Lazarevac
79

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeć a za informisanje „Radio Lazarevac” u Lazarevcu

Akti gradskih opština Lazarevac
79

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin na Odluku o utvrđivanju cena građevinskog peska iz ležišta „Jakovačka kumša”

Akti gradskih opština Surčin
80

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin na Odluku o utvrđivanju cenovnika za zauzećejavnih površina

Akti gradskih opština Surčin
80

Ispravka Rešenja o imenovanju tri člana Školskog odbora Prve ekonomske škole, Beograd

Ispravke