» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 12-2024, izdat 2024-02-08
veličina 416.38 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti Preduzeću za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar” na Odluku o cenama dimničarskih usluga za domaćinstva u sistemu objedinjene naplate sa Odlukom

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Cenovnika usluga JKP „Parking servis” za parkiranje vozila i prenos nepropisno parkiranih vozila sa Odlukom

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Omladinskog pozorišta „Dadov”, Beograd, iz Beograda, ul. Desanke Maksimović br. 6A

Akti Grada
2

Pokazatelj rasta cena na malo u junu 2009. godine

Akti Grada
2

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Zvezdara za 2009. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
7

Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Ustanove kulture „Vuk Karadžić”

Akti gradskih opština Zvezdara
7

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
8

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradaske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
8

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Palilula za 2009. godinu

Akti gradskih opština Palilula
14

Rešenje o imenovanju javnog pravobranioca gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
14

Rešenje o imenovanju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
15

Rešenje o imenovanju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
15

Rešenje o imenovanju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
15

Odluka o prestanku mandata odborniku Skupštine gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
15

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
15

Odluka o neprihvatanju zahteva Srpske radikalne stranke da se utvrdi prestanak mandata odbornicima 15

Akti gradskih opština Rakovica
16

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Rakovica za 2008. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
24

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Rakovica za 2009. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
26

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Upravi gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
27

Odluka o dodeli posebnog prava JP „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
27

Odluka

Akti gradskih opština Rakovica
28

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o imenovanju Opštinske izborne komisije

Akti gradskih opština Rakovica
28

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o osnivanju stalnih i povremenih radnih tela

Akti gradskih opština Rakovica
28

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku u Skupštini gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
29

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Savski venac za 2009. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
36

Rešenje o imenovanju Opštinske izborne komisije gradske opštine Savski venac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Savski venac
37

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
37

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Stari grad za 2009. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
41

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o sticanju, korišćenju i raspolaganju stanovima opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
41

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor opštine Stari grad”, JP

Akti gradskih opština Stari grad
42

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovni centar „Milan Gale Muškatirović”

Akti gradskih opština Stari grad
42

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije člana Veća gradske opštine Stari grad Branki Aranđelović zbog podnete ostavke

Akti gradskih opština Stari grad
43

Rešenje o izboru člana Veća gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
43

Odluka o unutrašnjem uređenju Uprave gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
48

Odluka o završnom računu budžeta opštine Barajevo za 2008. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
54

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Barajevo za 2009. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
59

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za građevinsko zemljište i izgradnju opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
60

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova radnih tela SO Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
60

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Direkcije za izgradnju i razvoj gradske opštine Barajevo, JP 60

Akti gradskih opština Barajevo
61

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova upravnih odbora i nadzornih odbora JKP „10. oktobar” Barajevo, Direkcije za građevinsko zemljiš te i izgradnju opštine Barajevo, JP za informisanje i kulturu Barajevo i Centra za kulturu Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
61

Rešenje o izboru članova saveta mesnih zajednica na teritoriji opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
62

Pravilnik o izmeni Pravilnika o platama lica koja bira, postavlja i imenuje Skupština opštine i Opštinsko veće

Akti gradskih opština Barajevo
63

Odluka o dodeli nagrada gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
63

Odluka o nagradama gradske opštine Lazarevac (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Lazarevac
65

Odluka o mesnim zajednicama i drugim oblicima mesne samouprave u gradskoj opštini Lazarevac (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Lazarevac
67

Odluka o izmenama Odluke o budžetu gradske opštine Mladenovac za 2009. godinu

Akti gradskih opština Mladenovac
71

Ispravka Odluke o Upravi gradske opštine Rakovica

Ispravke