» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 12-2024, izdat 2024-02-08
veličina 416.38 Kb
1

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o rasporedu radnog vremena u Gradskoj upravi grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika i odbornice Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
1

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Vračar za 2009. godinu

Akti gradskih opština Vračar
5

Rešenje o razrešenju člana stalnog radnog tela Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
5

Rešenje o izboru člana stalnog radnog tela Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
5

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
6

Odluka o drugom dopunskom budžetu gradske opštine Novi Beograd za 2009. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
12

Odluka o stavljanju van snage Odluke o držanju domaćih životinja na teritoriji opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
12

Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Novobeogradske kulturne mreže

Akti gradskih opština Novi Beograd
12

Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Novobeogradske kulturne mreže

Akti gradskih opština Novi Beograd
12

Rešenje o imenovanju direktora Novobeogradske kulturne mreže

Akti gradskih opština Novi Beograd
12

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora JP Sportski i poslovni centar „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
13

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora JP Sportski i poslovni centar „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
13

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora JP „Poslovni prostor”, opština Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
13

Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta opštine Čukarica za 2008. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
24

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Čukarica za 2009. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
36

Odluka o prenosu prava upravljanja i korišćenja nad crpnom stanicom Umka na JVP „Beogradvode”

Akti gradskih opština Čukarica
36

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Lazarevac za 2009. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
49

Rešenje o određivanju granica zona građevinskog zemljišta na području gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
49

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Sopot za 2008. godinu

Akti gradskih opština Sopot
53

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Sopot za 2009. godinu

Akti gradskih opština Sopot
59

Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika Skupštine gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
59

Rešenje o imenovanju javnog pravobranioca gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
60

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora JKP „Pijace Ropočevo” Sopot

Akti gradskih opština Sopot