» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 12-2024, izdat 2024-02-08
veličina 416.38 Kb
1

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o rasporedu radnog vremena u Gradskoj upravi grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Zemun za 2009. godinu

Akti gradskih opština Zemun
8

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
8

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
8

Odluka o ustanovljenju opštinske stipendije za studente

Akti gradskih opština Grocka
9

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Grocka za 2009. godinu

Akti gradskih opština Grocka
14

Rešenje o razrešenju zamenika sekretara Skupštine gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
14

Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
15

Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Opštinske uprave gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
15

Odluka o četvrtoj izmeni Odluke o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2009. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
19

Odluka o izmeni Odluke o određivanju javnog građevinskog zemljišta na teritoriji opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
19

Zaključak o izmeni Zaključka o uvođenju interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
19

Ispravka Odluke o visini zakupnine za korišćenje garaža, garažnih mesta i boksova

Ispravke
19

Ispravka Odluke o izmenama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za građevinsko zemljište, stambene usluge, urbanizam i izgradnju Mladenovca

Ispravke