» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2024, izdat 2024-07-01
veličina 1.02 MB
1

Uputstvo za upotrebu grba i zastave grada Beograda

Akti Grada
10

Pravilnik o utvrđivanju etalona (izvornika) Srednjeg grba grada Beograda i grafičkim standardima za njegovo prikazivanje

Akti Grada
11

Plan potreba za auto-taksi prevozom u gradu Beogradu u 2004. godini

Akti Grada
12

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o nivou cena pogrebnih usluga

Akti Grada
12

Zaključak o pristupanju izradi plana detaljne regulacije dela centralne zone – prostorna celina Marina Dorćol

Akti Grada
12

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Voždovac za 2004. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
13

Odluka o privremenom finansiranju opštine Voždovac za period 1. januar – 31. mart 2004. godine

Akti gradskih opština Voždovac
14

Odluka o privremenom finansiranju opštine Vračar za 2004. godinu

Akti gradskih opština Vračar
14

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku izabranom na dopunskim izborima za odbornika Skupštine opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
14

Rešenje o razrešenju potpredsednika Skupštine opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
15

Rešenje o razrešenju potpredsednika Izvršnog odbora Skupštine opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
15

Rešenje o razrešenju člana Izvršnog odbora Skupštine opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
15

Rešenje o izboru potpredsednika Skupštine opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
15

Rešenje o izboru potpredsednika Izvršnog odbora Skupštine opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
15

Rešenje o izboru članova Izvršnog odbora Skupštine opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
15

Rešenje o imenovanju Opštinske izborne komisije opštine Vračar u stalnom sastavu – prečišćen tekst

Akti gradskih opština Vračar
16

Odluka o uređivanju i održavanju grobalja i sahranjivanju u posebnim naseljenim mestima na teritoriji opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
20

Odluka o izmeni Odluke o organizaciji i radu organa opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
20

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije potpredsedniku Skupštine opštine Zemun Ivanu Aksentijeviću zbog podnošenja ostavke

Akti gradskih opština Zemun
20

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti glavnog i odgovornog urednika „Zemunskih novina”

Akti gradskih opština Zemun
20

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti zamenika glavnog i odgovornog urednika „Zemunskih novina”

Akti gradskih opština Zemun
21

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti zamenika glavnog i odgovornog urednika „Zemunskih novina”

Akti gradskih opština Zemun
21

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti zamenika glavnog i odgovornog urednika „Zemunskih novina”

Akti gradskih opština Zemun
21

Rešenje o imenovanju zamenika javnog pravobranioca opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
21

Rešenje o razrešenju člana Komisije za administrativna i mandatna pitanja

Akti gradskih opština Zemun
21

Rešenje o izboru člana Komisije za administrativna i mandatna pitanja

Akti gradskih opština Zemun
21

Rešenje o davanju saglasnosti na godišnji program poslovanja JP „Poslovni prostor Zemun” za 2004. godinu

Akti gradskih opština Zemun
22

Rešenje o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan rada i razvoja JP „Poslovni prostor Zemun” od 2004. do 2008. godine

Akti gradskih opština Zemun
22

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Novi Beograd za 2003. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
25

Odluka o privremenom finansiranju opštine Novi Beograd za 2004. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
25

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o osnivanju Javnog preduzeća „Poslovni prostor” – opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
26

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Palilula za 2003. godinu

Akti gradskih opština Palilula
29

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizaciji i radu organa opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
29

Odluka o privremenom finansiranju opštine Palilula za period 1. januar – 31. mart 2004. godine

Akti gradskih opština Palilula
29

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Rakovica za 2003. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
29

Odluka o privremenom finansiranju opštine Rakovica za period I–III 2004. godine

Akti gradskih opština Rakovica
30

Odluka o stavljanju van snage Odluke broj 0654/2002-Iâ i Odluke broj 06-50/2003-Iâ

Akti gradskih opština Rakovica
30

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama programa Javnog preduzeća „Poslovni centar – Rakovica” za period 1. april – 31. decembar 2003. godine

Akti gradskih opština Rakovica
30

Rešenje o davanju saglasnosti na program poslovanja za 2004. godinu Javnog preduzeća „Poslovni prostor – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
30

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju visine zakupnine za poslovni prostor čiji je korisnik opština Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
30

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Opštinske izborne komisije broj 06-29/2000-Iâ od 20. novembra 2000. godine

Akti gradskih opština Rakovica
31

Rešenje o izmeni Odluke o budžetu opštine Rakovica za 2003. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
31

Rešenje o izmeni odluke o budžetu opštine Rakovica za 2003. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
32

Odluka o četvrtoj izmeni Odluke o budžetu opštine Sopot za 2003. godinu

Akti gradskih opština Sopot
32

Odluka o privremenom finansiranju opštine Sopot za 2004. godinu

Akti gradskih opština Sopot
33

Odluka o izmeni Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje zakupnine za građevinsko zemljište

Akti gradskih opština Sopot