» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 12-2024, izdat 2024-02-08
veličina 416.38 Kb
1

Odluka o drugoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Voždovac za 2009. godinu – 1

Akti gradskih opština Voždovac
6

Rešenje o izboru članova Verifikacionog odbora

Akti gradskih opština Zemun
6

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
7

Rešenje o izboru predsednika Skupštine gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
7

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
7

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
7

Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
8

Rešenje o obrazovanju Komisije za administrativna i mandatna pitanja

Akti gradskih opština Zemun
8

Rešenje o obrazovanju Komisije za propise i lokalnu samoupravu

Akti gradskih opština Zemun
8

Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
9

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
9

Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
9

Rešenje o izboru članova Veća gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
9

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
10

Rešenje o razrešenju javnog pravobranioca gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
10

Rešenje o postavljenju javnog pravobranioca gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
10

Rešenje o razrešenju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
10

Rešenje o postavljenju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
10

Rešenje o razrešenju glavnog i odgovornog urednika „Zemunskih novina”

Akti gradskih opština Zemun
10

Rešenje o imenovanju glavnog i odgovornog urednika „Zemunskih novina”

Akti gradskih opština Zemun
11

Rešenje o razrešenju zamenika glavnog i odgovornog urednika „Zemunskih novina”

Akti gradskih opština Zemun
11

Rešenje o imenovanju zamenika glavnog i odgovornog urednika „Zemunskih novina”

Akti gradskih opština Zemun
11

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zemun” 11

Akti gradskih opština Zemun
11

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zemun” 11

Akti gradskih opština Zemun
11

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
12

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
12

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
12

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
12

Poslovnik o radu Veća gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
16

Odluka o određivanju matičnih područja na teritoriji gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
16

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za građevinsko zemljište, stambene usluge, urbanizam i izgradnju Mladenovca

Akti gradskih opština Mladenovac
17

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
17

Ispravka Odluke o završnom računu budžeta grada Beograda za 2008. godinu

Ispravke