» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 12-2024, izdat 2024-02-08
veličina 416.38 Kb
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
1

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
1

Rešenje o razrešenju zamenika predsednika gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
2

Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
2

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
2

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Zemun 2

Akti gradskih opština Zemun
2

Rešenje o dopuni Rešenja Skupštine gradske opštine Zemun broj 06-572/2009-11 od 23. jula 2009. godine o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
2

Rešenje o dopuni Rešenja Skupštine gradske opštine Zemun broj 06-574/2009-11 od 23. jula 2009. godine o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
3

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
3

Rešenje o razrešenju dva člana Veća gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
3

Rešenje o izboru dva člana Veća gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
3

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
3

Rešenje o obrazovanju Saveta za budžet i finansije

Akti gradskih opština Zemun
3

Rešenje o obrazovanju Saveta za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine – 3

Akti gradskih opština Zemun
4

Rešenje o obrazovanju Saveta za razvoj i unapređenje privatnog preduzetništva, poljoprivredu, stočarstvo, šumarstvo i vodoprivredu

Akti gradskih opština Zemun
4

Rešenje o obrazovanju Saveta za zdravstvo, socijalnu i dečju zaštitu

Akti gradskih opština Zemun
4

Rešenje o obrazovanju Izdavačkog saveta „Zemunskih novina”

Akti gradskih opština Zemun
5

Rešenje o obrazovanju Komisije za predstavke i predloge

Akti gradskih opština Zemun
5

Rešenje o obrazovanju Komisije za dodelu priznanja gradske opštine

Akti gradskih opština Zemun
5

Rešenje o obrazovanju Komisije za međuopštinsku i međunarodnu saradnju

Akti gradskih opština Zemun
5

Rešenje o obrazovanju Komisije za obrazovanje, kulturu i fizičku kulturu

Akti gradskih opština Zemun
6

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
6

Rešenje o razrešenju člana Saveta za razvoj i unapređenje privatnog preduzetništva, poljoprivredu, stočarstvo, šumarstvo i vodoprivredu i izboru novog člana Saveta

Akti gradskih opština Zemun
6

Rešenje o razrešenju člana Saveta za zdravstvo, socijalnu i dečju zaštitu i izboru novog člana Saveta 6

Akti gradskih opština Zemun
6

Rešenje o razrešenju člana Komisije za propise i lokalnu samoupravu i izboru novog člana Komisije

Akti gradskih opština Zemun
6

Rešenje o razrešenju člana Komisije za predstavke i predloge i izboru novog člana Komisije 6

Akti gradskih opština Zemun
7

Izmene i dopune Statuta JP Direkcija za građevinsko zemljište, stambene usluge, urbanizam i izgradnju „DIP Mladenovac” Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
7

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin na Cenovnik za zakup javnih površina u vreme održavanja seoskih slava

Akti gradskih opština Surčin
8

Ispravka Odluke o potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini gradske opštine Zemun

Ispravke