» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 12-2024, izdat 2024-02-08
veličina 416.38 Kb
1

Odluka o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Voždovac

Akti Grada
1

Kolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća „Pogrebne usluge” Beograd

Akti Grada
17

Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis”

Akti Grada
35

Rešenje o vrednosti koeficijenta za obračun visine naknade za izdavanje licence za obavljanje energetskih delatnosti za 2009. godinu

Akti Grada
35

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga Javnog vodoprivrednog preduzeća „Beogradvode” sa Cenovnikom

Akti Grada
40

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o načinu utvrđivanja stvarnih troškova u postupku vršenja javnih ovlašćenja Javnog vodoprivrednog preduzeća „Beogradvode” sa Odlukom

Akti Grada
41

Pokazatelj rasta cena na malo u avgustu 2009. godine

Akti Grada
41

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Savski venac za 2009. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
52

Odluka o dodeli javnih priznanja opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
53

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Surčin za 2009. godinu

Akti gradskih opština Surčin
62

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Surčin
62

Rešenje o razrešenju pomoćnika direktora Javnog preduzeća za obavljanje poslova informisanja 62

Akti gradskih opština Surčin
63

Rešenje o razrešenju zamenika direktora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
63

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
63

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova Veća gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
63

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti turizma

Akti gradskih opština Surčin
64

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti turizma

Akti gradskih opština Surčin
64

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin na Odluku o izmeni Odluke o utvrđivanju Cenovnika za ribnjak „Bečmenska bara”

Akti gradskih opština Surčin
64

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin na Odluku o utvrđivanju cena dimničarskih usluga

Akti gradskih opština Surčin
64

Ispravka Odluke o zaštitniku građana

Ispravke