» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 12-2024, izdat 2024-02-08
veličina 416.38 Kb
1

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o mreži dečjih vrtića u Beogradu

Akti Grada
6

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o javnim parkirališ tima

Akti Grada
7

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o radnom vremenu u određenim delatnostima i na određenim poslovima na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
8

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o upotrebi grba i zastave grada Beograda

Akti Grada
9

Odluka o izmeni Odluke o zvanju počasni građanin Beograda

Akti Grada
10

Odluka o izmeni Odluke o ustanovljenju nagrade grada Beograda „Svetislav Stojanović”

Akti Grada
10

Odluka o promeni osnivačkog akta Privrednog društva „BG hala” d.o.o.

Akti Grada
11

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Privrednog društva „Arena Beograd” d.o.o.

Akti Grada
11

Odluka o podizanju spomen-obeležja Aleksandru Sergejeviču Puškinu

Akti Grada
11

Izmene i dopune Programa uređivanja i davanja u zakup građevinskog zemljišta za 2009. godinu – 11

Akti Grada
13

Plan postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje opštine Stari grad

Akti Grada
16

Izmene i dopune Plana postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površ inama u Beogradu – područje opštine Novi Beograd

Akti Grada
16

Rešenje o promeni naziva ulica na teritoriji gradskih opština: Voždovac, Zemun, Zvezdara, Palilula, Rakovica, Savski venac i Stari grad

Akti Grada
17

Rešenje o imenovanju Privremenog organa gradske opštine Voždovac

Akti Grada
18

Rešenja o razrešenju pojedinih članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
21

Rešenja o imenovanju pojedinih članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
25

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za saobraćajnicu Severna tangenta od saobraćajnice T-6 do Pančevačkog puta

Akti Grada
26

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o načinu i postupku davanja u zakup poslovnog prostora, sportskih sala, teniskih terena i bazena Javnog preduzeća Sportsko rekreativno-poslovni centar „Milan Gale Muškatirović” sa Odlukom

Akti gradskih opština Stari grad
29

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o troškovima priključka kućnih grejnih instalacija objekata, na sistem daljinskog grejanja Lazarevca sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac