» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 12-2024, izdat 2024-02-08
veličina 416.38 Kb
1

Odluka o proglašenju Dana žalosti na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
1

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na regresiranje troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi, odmora i rekreacije

Akti Grada
5

Rešenje o davanju saglasnosti na Sporazum o merilima, kriterijumima i postupku za smanjenje broja zaposlenih u javnom preduzeću „Sava centar”, čiji je osnivač grad Beograd, usled tehnoloških, ekonomskih i organizacionih promena sa Sporazumom 5

Akti Grada
6

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Pogrebne usluge” na Cenovnik usluga sa Cenovnikom

Akti Grada
9

Rešenje o davanju saglasnosti Preduzeću za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar” na Odluku o cenama dimničarskih usluga za domaćinstva u sistemu objedinjene naplate sa Odlukom

Akti Grada
9

Rešenje o razrešenju sekretara Privremenog organa gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
9

Rešenje o imenovanju sekretara Privremenog organa gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
9

Rešenje o razrešenju i imenovanju Izborne komisije gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
10

Odluka o neprihvatanju zahteva Srpske radikalne stranke da se utvrdi prestanak mandata odbornicima

Akti gradskih opština Zvezdara
10

Odluka o izmeni i dopuni Statuta gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
10

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Upravi gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
11

Odluka o izmeni Odluke o izboru članova Veća gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
11

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
11

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
12

Odluka o proširenju i uređenju mesnog groblja „Višnjica”, mesnog groblja „Slanci”, mesnog groblja „Veliko selo” i mesnog groblja „Ovča”

Akti gradskih opština Palilula
12

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Palilula za 2009. godinu

Akti gradskih opština Palilula
18

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Ustanove kulture „Braća Stamenković – Palilula” 18

Akti gradskih opština Palilula
19

Odluka o neprihvatanju zahteva Srpske radikalne stranke da se utvrdi prestanak mandata odbornicima

Akti gradskih opština Rakovica
19

Odluka o dodeli javnih priznanja gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
20

Uputstvo o vođenju evidencije o načinu organizovanja poslova održavanja stambenih zgrada

Akti gradskih opština Savski venac
20

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
21

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
21

Odluka o izmeni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
21

Rešenje o prihvatanju izveštaja Administrativnomandatne komisije

Akti gradskih opština Barajevo
21

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika u Skupštini gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
21

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
22

Odluka o Javnom pravobranilaštvu gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
23

Rešenje o razrešenju člana Opštinskog veća gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka