» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 12-2024, izdat 2024-02-08
veličina 416.38 Kb
1

Uputstvo za sprovođenje postupka izbora odbornika Skupštine gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
6

Odluka o dodeli povelje za građanske zasluge sa medaljom – Zaslužni građanin Zemuna Nikoli Mladenoviću

Akti gradskih opština Zemun
6

Odluka o dodeli povelje za građanske zasluge sa medaljom – Zaslužni građanin Zemuna protojereju Jevtu Pavloviću

Akti gradskih opština Zemun
7

Odluka o dodeli povelje za građanske zasluge sa medaljom – Zaslužni građanin Zemuna Dušanu Pavlović u

Akti gradskih opština Zemun
7

Odluka o dodeli povelje za građanske zasluge sa medaljom – Zaslužni građanin Zemuna Đorđu Aćimović u

Akti gradskih opština Zemun
7

Odluka o dodeli povelje za građanske zasluge sa medaljom – Zaslužni građanin Zemuna Ivanu Bekjarevu

Akti gradskih opština Zemun
7

Odluka o dodeli povelje za građanske zasluge sa medaljom – Zaslužni građanin Zemuna Dušanu Mitrović u

Akti gradskih opština Zemun
7

Odluka o dodeli povelje za građanske zasluge sa medaljom – Zaslužni građanin Zemuna Ljiljani Blagojević

Akti gradskih opština Zemun
8

Odluka o dodeli povelje za građanske zasluge sa medaljom – Zaslužni građanin Zemuna Draganu Popović u

Akti gradskih opština Zemun
8

Odluka o dodeli povelje za građanske zasluge sa medaljom – Zaslužni građanin Zemuna Vlajku Bogunović u

Akti gradskih opština Zemun
8

Odluka o dodeli povelje za građanske zasluge sa medaljom – Zaslužni građanin Zemuna prim. dr sc dr Vesni Libek

Akti gradskih opština Zemun
8

Odluka o dodeli povelje o javnom priznanju sa medaljom – Počasni građanin Zemuna Nj.E. Tošio Cunozakiju (H.E. mr Toshio Tsunozaki)

Akti gradskih opština Zemun
8

Odluka o dodeli povelje o prijateljstvu sa ključem Zemuna Auto-centru „Stojanović”

Akti gradskih opština Zemun
9

Rešenje o razrešenju člana Veća gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
9

Rešenje o izboru člana Veća gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
9

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
9

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
9

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
10

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije predsednika Skupštine gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
10

Rešenje o izboru predsednika Skupštine gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
10

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zamenika predsednika Skupštine gradske opštine Rakovica – 10

Akti gradskih opština Rakovica
10

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
10

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije građanskog branioca (ombudsmana) za opštinu Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
10

Odluka o dopuni Odluke o dodeli javnih priznanja gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
11

Odluka o neprihvatanju zahteva Srpske radikalne stranke da se utvrdi prestanak mandata odbornicima

Akti gradskih opština Rakovica