» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 81-2024, izdat 2024-06-18
veličina 2.83 MB
1

Pokazatelj rasta cena na malo u decembru 2003. godine

Akti Grada
1

Odluka o privremenom finansiranju opštine Zvezdara za 2004. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
1

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Skupštine opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
2

Odluka o privremenom finansiranju opštine Savski venac za period od 1. januara do 31. marta 2004. godine

Akti gradskih opština Savski venac
2

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Savski venac za 2003. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
5

Odluka o postupku izdavanja poslovnih prostorija u zakup Javnog preduzeća „Poslovni prostor Savski venac”

Akti gradskih opština Savski venac
8

Odluka o privremenom finansiranju opštine Barajevo za 2004. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
8

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Barajevo za 2003. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
8

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Opštinske uprave opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
9

Odluka o ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima

Akti gradskih opština Barajevo
14

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta

Akti gradskih opština Barajevo
14

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za građevinsko zemljište i izgradnju opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
15

Odluka o privremenom finansiranju budžetskih potreba opštine Grocka za period januar–mart 2004. godine

Akti gradskih opština Grocka
15

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Grocka za 2003. godinu

Akti gradskih opština Grocka
18

Odluka o utvrđivanju vrednosti boda za obračunavanje visine naknade za korišćenje građevinskog zemljišta u 2004. godini sa tabelarnim pregledom broja bodova po MZ

Akti gradskih opština Grocka
19

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju zelene pijace u Kaluđerici

Akti gradskih opština Grocka
19

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o privremenim pravilima građenja na teritoriji opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
20

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o opštinskoj upravi opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
21

Odluka o izmeni Odluke o poveravanju poslova projektovanja, izgradnje i održavanja distributivne gasovodne mreže i dugoročnoj isporuci prirodnog gasa na teritoriji opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
21

Odluka o kriterijumima i merilima za utvrđivanje zakupnine i naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

Akti gradskih opština Lazarevac
25

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
27

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Fonda za finansirnje izgradnje stanova solidarnosti

Akti gradskih opština Lazarevac
28

Odluka o pristupanju izradi lokalnog ekološkog akcionog plana opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
28

Pravilnik o privremenim pravilima građenja stanica za snabdevanje tečnim gorivom i gasnim gorivom na teritoriji opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
29

Pravilnik o privremenim pravilima građenja za dogradnju kaseta „A” i „B” deponije pepela od kote 107,20 mnv do kote 110,20 mnv TE „Kolubara” – Veliki Crljeni

Akti gradskih opština Lazarevac
29

Odluka o privremenom finansiranju opštine Lazarevac u 2004. godini

Akti gradskih opština Lazarevac
37

Rešenje o privremenom finansiranju opštine Obrenovac za period 1. januar – 1. mart 2004. godine

Akti gradskih opština Obrenovac
42

Rešenje o utvrđivanju novih naziva ulica na teritoriji grada Obrenovca i naseljenih mesta Zabrežje i Rvati opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac