» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 12-2024, izdat 2024-02-08
veličina 416.38 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Dopunu cenovnika usluga JKP „Parking servis” za parkiranje u višeetažnim parking prostorima i garažama sa Dopunom cenovnika

Akti Grada
2

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije bloka između ulica: Dimitrija Lazarevića, Žike Markovića, Milice Rakić i Dalmatinska u Batajnici, opština Zemun

Akti Grada
3

Odluka o objavljivanju ukupnog broja birača u opštini Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
3

Rešenje o utvrđivanju broja glasačkih listića za glasanje na izborima za odbornike u Skupštinu gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
3

Rešenje o utvrđivanju zbirne izborne liste za izbor odbornika Skupštine gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
11

Odluka o prestanku mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
12

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
12

Odluka o neprihvatanju zahteva Srpske radikalne stranke da se utvrdi prestanak mandata odbornicima

Akti gradskih opština Zvezdara
12

Odluka o izmeni Poslovnika Skupštine gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
12

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Zvezdara za 2009. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
18

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
18

Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
19

Odluka o obrazovanju, organizaciji i delokrugu rada mesnih kancelarija na teritoriji gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
20

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Palilula za 2009. godinu

Akti gradskih opština Palilula
28

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova Administrativne komisije Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
28

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova Mandatne komisije Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
28

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za propise Skupštine gradske opštine Palulula

Akti gradskih opština Palilula
28

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za predstavke i predloge Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
28

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za privredna pitanja, budžet i finansije Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
29

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za komunalne delatnosti, urbanizam i zaštitu životne sredine Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
29

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za pitanja lokalne samouprave Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
29

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za društvene delatnosti Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
29

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za informisanje Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
29

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Ustanove kulture „Braća Stamenković – Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
30

Odluka o izmenama Odluke o davanju u zakup nepokretnosti koje koristi gradska opština Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
30

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Ustanove kulture „Prvo prigradsko pozorište Lazarevac” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
31

Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
31

Rešenje o promeni naziva ulice u Mesnoj zajednici „Petka”

Akti gradskih opština Lazarevac
31

Rešenje o utvrđivanju naziva ulice u Mesnoj zajednici „Junkovac”

Akti gradskih opština Lazarevac
31

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Mladenovac za 2009. godinu

Akti gradskih opština Mladenovac