» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 12-2024, izdat 2024-02-08
veličina 416.38 Kb
1

Rešenje o izmeni Rešenja o visini premije za mleko u 2009. godini

Akti Grada
1

Pokazatelj rasta cena na malo u novembru 2009. godine

Akti Grada
1

Odluka o izmeni Uputstva za sprovođenje postupka izbora odbornika Skupštine gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
2

Odluka o utvrđivanju konačnog broja birača u gradskoj opštini Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
2

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
2

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Vračar za 2009. godinu

Akti gradskih opština Vračar
7

Rešenje o razrešenju člana stalnog radnog tela Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
7

Rešenje o izboru člana stalnog radnog tela Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
7

Rešenje o razrešenju člana stalnog radnog tela Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
7

Rešenje o izboru člana stalnog radnog tela Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
7

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
8

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
8

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Zemun za 2009. godinu

Akti gradskih opština Zemun
15

Rešenje o razrešenju člana Komisije za propise i lokalnu samoupravu i izboru novog člana Komisije

Akti gradskih opština Zemun
15

Odluka o prestanku mandata odborniku Skupštine gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
15

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
16

Odluka o trećem dopunskom budžetu gradske opštine Novi Beograd za 2009. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
23

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Odluke o cenama pogrebnih usluga sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac
23

Odluka o šestoj izmeni Odluke o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2009. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac