» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 12-2024, izdat 2024-02-08
veličina 416.38 Kb
1

Rešenje o iznosu jednokratnog novčanog davanja za nezaposlene porodilje za 2010. godinu

Akti Grada
1

Zapisnik o radu Izborne komisije gradske opštine Voždovac na utvrđivanju rezultata izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
2

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Aleksandru Jankoviću

Akti gradskih opština Savski venac
2

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Savski venac za 2009. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
12

Odluka o dodeli nagrade gradske opštine Čukarica „Matija Ban” za 2009. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
12

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Čukarica za 2009. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
17

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora „Kulturne ustanove – Galerija 73”

Akti gradskih opština Čukarica
17

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Barajevo za 2009. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
23

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju visine zakupnine za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja opština Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
24

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
24

Odluka o izmenama Plana postavljanja privremenih objekata na javnim površinama gradske opštine Barajevo za period 2007–2012. godina

Akti gradskih opština Barajevo
25

Rešenje o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
25

Rešenje o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
25

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Surčin za 2009. godinu

Akti gradskih opština Surčin
31

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
31

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopunama Statuta Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti kulture i sporta

Akti gradskih opština Surčin
31

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribuciju gasa

Akti gradskih opština Surčin
31

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i člana Nadzornog odobra Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
32

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti turizma

Akti gradskih opština Surčin
32

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje poslova informisanja

Akti gradskih opština Surčin
32

Odluka o utvrđivanju osnovice, stope, rokovima i načinu plaćanja članarine (doprinosa) Privrednoj komori Beograda u 2010. godini

Akti javnih komunalnih preduzeća