» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 12-2024, izdat 2024-02-08
veličina 416.38 Kb
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Beograda

Akti Grada
1

Zaključak o pristupanju promeni Statuta grada Beograda

Akti Grada
2

Odluka o rebalansu budžeta grada Beograda za 2009. godinu

Akti Grada
17

Odluka o uslovima u pogledu visine objekta i udaljenosti od susednog objekta u postupku naknadnog izdavanja građevinske i upotrebne dozvole

Akti Grada
20

Odluka o zaduženju grada Beograda za finansiranje izgradnje novog mosta na reci Savi i prilaznih puteva ka mostu

Akti Grada
21

Odluka o izradi izmena i dopuna Regionalnog prostornog plana administrativnog područja grada Beograda

Akti Grada
22

Odluka o izradi Prostornog plana za deo gradske opštine Surčin

Akti Grada
23

Odluka o izradi Prostornog plana gradske opštine Lazarevac

Akti Grada
23

Odluka o izradi Prostornog plana gradske opštine Obrenovac

Akti Grada
24

Odluka o izradi Prostornog plana gradske opštine Mladenovac

Akti Grada
25

Odluka o izradi Prostornog plana za deo gradske opštine Grocka

Akti Grada
26

Odluka o izradi Prostornog plana gradske opštine Sopot

Akti Grada
27

Odluka o izradi Prostornog plana gradske opštine Barajevo

Akti Grada
28

Odluka o izradi Generalnog urbanističkog plana Beograda

Akti Grada
28

Odluka o izradi planova generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – grad Beograd

Akti Grada
29

Odluka o izradi Plana generalne regulacije naselja Dobanovci, gradska opština Surčin

Akti Grada
30

Odluka o izradi Plana generalne regulacije sistema zelenih površina Beograda

Akti Grada
31

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije privredne zone između Pančevačkog puta, ulice Zage Malivuk 3, postojeće železničke pruge, kanala, trase SMT-a, i pristupnog puta u Krnjači, gradska opština Palilula

Akti Grada
32

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju (rekonstrukciju) saobraćajnice od puta za PK „Mladost“ na teritoriji gradske opštine Obrenovac do naselja Boljevci na teritoriji gradske opštine Surčin, sa mostom preko Save

Akti Grada
33

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela stambenog naselja Staro naselje u Železniku, gradska opština Čukarica

Akti Grada
34

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za prostorno-kulturno-istorijsku celinu Topčider

Akti Grada
34

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije kompleksa benzinskih stanica sa pratećim sadržajima na orjentacionoj stacionaži km 557+634 do km 560+212 infrastrukturnog koridora autoputa E-70 granica Hrvatske – Beograd (Dobanovci)

Akti Grada
35

Izmene i dopune Programa uređivanja i davanja u zakup građevinskog zemljišta za 2009. godinu

Akti Grada
37

Rešenja o razrešenju i imenovanju pojedinih članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Beograda

Akti Grada