» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 12-2024, izdat 2024-02-08
veličina 416.38 Kb
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Beograda

Akti Grada
1

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Gradskog veća grada Beograda

Akti Grada
1

Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o budžetu grada Beograda za 2010. godinu

Akti Grada
26

Odluka o obimu sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama u 2010. godini

Akti Grada
29

Odluka o određivanju zona na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
38

Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja grad Beograd

Akti Grada
39

Odluka o merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

Akti Grada
43

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda

Akti Grada
49

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim administrativnim taksama

Akti Grada
51

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta

Akti Grada
52

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o boravišnoj taksi

Akti Grada
53

Odluka o izmeni Odluke o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine

Akti Grada
53

Odluka o zaduženju grada Beograda za finansiranje investicionih projekata

Akti Grada
54

Cenovnik usluga organizacionih jedinica Gradske uprave grada Beograda

Akti Grada
55

Rešenja o razrešenju i imenovanju pojedinih članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
61

Rešenje o režimu saobraćaja teretnih motornih vozila i zaprege kroz Beograd

Akti Grada
62

Odluka o sedmoj izmeni Odluke o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2009. godinu (rebalans budžeta)

Akti gradskih opština Obrenovac
64

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
64

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin na Odluku o utvrđivanju cena pijačnih usluga na teritoriji gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin