» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 98-2024, izdat 2024-07-01
veličina 712.29 Kb
1

Odluka o budžetu gradske opštine Zvezdara za 2010. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
10

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Upravi gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
11

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju visine zakupnine za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
12

Odluka o budžetu gradske opštine Zemun za 2010. godinu

Akti gradskih opština Zemun
22

Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovini prostor na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Zemun

Akti gradskih opština Zemun
24

Rešenje o razrešenju člana Saveta za zdravstvo, socijalnu i dečju zaštitu i izboru novog člana Saveta

Akti gradskih opština Zemun
24

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Turističke organizacije Zemun d.o.o. zavisnog društva JP „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
24

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
24

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Zemun” za 2010. godinu

Akti gradskih opština Zemun
25

Odluka o budžetu gradske opštine Palilula za 2010. godinu

Akti gradskih opština Palilula
33

Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Palilula

Akti gradskih opština Palilula
36

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Ustanove kulture „Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
36

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje poslovnim prostorom „Poslovni centar opštine Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
37

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
37

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
37

Odluka o neprihvatanju zahteva Srpske radikalne stranke da se utvrdi prestanak mandata odbornicima

Akti gradskih opština Rakovica
37

Odluka o budžetu gradske opštine Rakovica za 2010. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
44

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Rakovica za 2009. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
47

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Upravi gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
48

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizovanju Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
48

Rešenje o imenovanju direktora JP „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
48

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
49

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o određivanju visine zakupnine za poslovne zgrade i poslovne prostorije čiji je korisnik opština Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
50

Odluka o budžetu gradske opštine Stari grad za 2010. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
56

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovni centar „Milan Gale Muškatirović”

Akti gradskih opština Stari grad
57

Rešenje o razrešenju dužnosti vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovni centar „Milan Gale Muškatirović”

Akti gradskih opština Stari grad
57

Rešenje o postavljenju direktora Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovni centar „Milan Gale Muškatirović”

Akti gradskih opština Stari grad
57

Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Opštinske izborne komisije gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
57

Zaključak o davanju saglasnosti na Program poslovanja i Cenovnik usluga Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovni centar „Milan Gale Muškatirović” za 2010. godinu, sa Cenovnikom

Akti gradskih opština Stari grad
59

Zaključak o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Stari grad” za 2010. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
59

Odluka o budžetu gradske opštine Barajevo za 2010. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
67

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Barajevo za 2009. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
75

Odluka o izmeni Odluke o unutrašnjem uređenju Uprave gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
75

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju i izdavanju Biltena Skupštine opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
75

Odluka o budžetu gradske opštine Lazarevac za 2010. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
86

Odluka o prestanku Fonda za zaštitu životne sredine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
87

Odluka o obrazovanju Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine

Akti gradskih opština Lazarevac
87

Odluka o budžetu gradske opštine Mladenovac za 2010. godinu

Akti gradskih opština Mladenovac
94

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Mladenovac za 2009. godinu

Akti gradskih opština Mladenovac
106

Odluka o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2010. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
114

Odluka o obrazovanju i o otvaranju Budžetskog fonda za finansiranje programa i planova zaštite životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
115

Odluke o budžetu gradske opštine Surčin za 2010. godinu

Akti gradskih opština Surčin
124

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Surčin za 2009. godinu

Akti gradskih opština Surčin
131

Odluka o izmeni Odluke o Upravi gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
131

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Surčin
132

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poljoprivrednih delatnosti i zanatskih usluga „Agrar-Surčin” za 2010. godinu

Akti gradskih opština Surčin
132

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova informisanja za 2010. godinu

Akti gradskih opština Surčin
132

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribucije gasa za 2010. godinu

Akti gradskih opština Surčin
132

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti kulture i sporta za 2010. godinu

Akti gradskih opština Surčin
133

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti turizma za 2010. godinu

Akti gradskih opština Surčin
133

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin za 2010. godinu

Akti gradskih opština Surčin