» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 12-2024, izdat 2024-02-08
veličina 416.38 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka Belef centra, iz Beograda

Akti Grada
1

Pokazatelj rasta cena na malo u decembru 2009. godine

Akti Grada
1

Odluka o budžetu gradske opštine Voždovac za 2010. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
5

Odluka o petoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Voždovac za 2009. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
10

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
10

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
10

Odluka o budžetu gradske opštine Vračar za 2010. godinu

Akti gradskih opština Vračar
26

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizaciji Opštinske uprave gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
27

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju zakupnine za poslovini prostor na kome pravo korišćenja ima opština Vračar

Akti gradskih opština Vračar
27

Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Centra za fizičku kulturu „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
27

Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Centra za fizičku kulturu „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
28

Rešenje o razrešenju sekretarke Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
28

Odluka o četvrtom dopunskom budžetu gradske opštine Novi Beograd za 2009. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
32

Odluka o budžetu gradske opštine Novi Beograd za 2010. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
39

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Novobeogradske kulturne mreže

Akti gradskih opština Novi Beograd
40

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku u Skupštini gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
40

Odluka o budžetu gradske opštine Savski venac za 2010. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
49

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Savski venac za 2009. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
61

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima opština Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
62

Odluka o budžetu gradske opštine Čukarica za 2010. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
68

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika Upravnog odbora „Kulturne ustanove – Galerija 73”

Akti gradskih opština Čukarica
68

Odluka o budžetu opštine Grocka za 2010. godinu

Akti gradskih opština Grocka
76

Odluka o izmeni Odluke o Opštinskoj upravi gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
77

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju JP – Direkcije za građevinsko, zemljište, urbanizam i izgradnju opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
78

Rešenje o razrešenju člana Opštinskog veća gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
78

Rešenje o izboru člana Opštinskog veća gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
78

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JP „Vodovod i kanalizacija” Grocka o usvajanju cenovnika usluga za 2010. godinu sa Odlukom i cenovnicima

Akti gradskih opština Grocka
82

Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
82

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
82

Odluka o budžetu gradske opštine Sopot za 2010. godinu

Akti gradskih opština Sopot
86

Odluka o trećoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Sopot za 2009. godinu

Akti gradskih opština Sopot
90

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za snabdevanje građana vodom, održavanje komunalne higijene, pružanje usluga tržnica, pružanje pogrebnih usluga i drugo

Akti gradskih opština Sopot