» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2023, izdat 2023-11-20
veličina 772.45 Kb
1

Odluka o potvrđivanju Protokola o saradnji između grada Beograda, Republika Srbija, i opštine Krf, Republika Grčka

Akti Grada
1

Odluka o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između grada Šendžena, provincija Guangdong, Narodna Republika Kina, i grada Beograda, Republika Srbija

Akti Grada
2

Kolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća”

Akti Grada
17

Rešenje o davanju saglasnosti na Dopunu cenovnika usluga za parkiranje vozila na opštim parkiralištima u zoniranom području sa Cenovnikom – 17

Akti Grada
18

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Cenovnika usluga Javnog preduzeća „Sava centar” sa Odlukom

Akti Grada
19

Rešenje o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Beograda za 2010. godinu sa Programom – 19

Akti Grada
25

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije groblja Jelezovac sa prilaznim saobraćajnicama, na opštinama Rakovica i Voždovac

Akti Grada
26

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za gasifikaciju naselja Brčin opštine Grocka, sa priključnim gasovodom i GMRS Brčin sa pripadajućim MRS

Akti Grada
27

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije bloka između ulica Sretena Mladenovića Mike, Serdar Janka Bukotića, XI krajiške divizije i Patrijarha Joanikija, opština Rakovica

Akti Grada
28

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije bloka između ulica: Topčiderski venac, Krajiška, Kačanička i Konavljanska, opština Savski venac – 28

Akti Grada
29

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije bloka između ulica: Kralja Aleksandra Obrenovića, Bojvode Putnika, Kraljice Marije i Janka Katića u centralnoj zoni Mladenovca

Akti Grada
30

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela vodotoka reke Lukavice

Akti Grada
31

Pokazatelj rasta cena na malo u februaru 2010. godine

Akti Grada
31

Odluka o zaštitniku građana gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
34

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Humanitarnog fonda „Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
34

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o razrešenju i imenovanju Izborne komisije gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
34

Rešenje o obrazovanju Saveta za mlade

Akti gradskih opština Voždovac
35

Rešenje o obrazovanju Saveta za zaštitu životne sredine

Akti gradskih opština Voždovac
35

Rešenje o obrazovanju Saveta za kulturu i informisanje

Akti gradskih opština Voždovac
35

Rešenje o obrazovanju Saveta za obrazovanje, sport i omladinu

Akti gradskih opština Voždovac
36

Rešenje o obrazovanju Saveta za zdravstvo, socijalnu i dečju zaštitu

Akti gradskih opština Voždovac
36

Rešenje o obrazovanju Saveta za energetiku, saobraćaj i telekomunikacije

Akti gradskih opština Voždovac
36

Rešenje o obrazovanju Saveta za upravu i lokalnu samoupravu

Akti gradskih opština Voždovac
36

Rešenje o obrazovanju Saveta za poljoprivredu – 36

Akti gradskih opština Voždovac
37

Rešenje o obrazovanju Komisije za ravnopravnost polova

Akti gradskih opština Voždovac
37

Rešenje o obrazovanju Komisije za organizaciju i normativna akta Skupštine

Akti gradskih opština Voždovac
37

Rešenje o obrazovanju Komisije za predstavke i žalbe

Akti gradskih opština Voždovac
38

Rešenje o obrazovanju Komisije za urbanizam i komunalno-stambene delatnosti

Akti gradskih opština Voždovac
38

Rešenje o obrazovanju Komisije za privredu, budžet i finansije

Akti gradskih opština Voždovac
38

Rešenje o razrešenju i izboru Saveta mesnih zajednica Beli Potok, Pinosava i Zuce

Akti gradskih opština Voždovac
39

Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Saveta Humanitarnog fonda „Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
39

Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora Humanitarnog fonda „Voždovac” – 39

Akti gradskih opština Voždovac
39

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora JP „Poslovni prostor Voždovac” – 39

Akti gradskih opština Voždovac
40

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora JP „Poslovni prostor Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
40

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Centra za kulturu i sport „Šumice”

Akti gradskih opština Voždovac
40

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Centra za kulturu i sport „Šumice”

Akti gradskih opština Voždovac
40

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta JP „Poslovni prostor Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
40

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta ustanove Sportski centar „Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
41

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika u Skupštini gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
41

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika u Skupštini gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
41

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika u Skupštini gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
41

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
41

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
42

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju JP – Direkcije za građevinsko zemljište, urbanizam i izgradnju opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
42

rekcije za građevinsko zemljište, urbanizam i izgradnju opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
42

Rešenje o određivanju naziva ulica

Akti gradskih opština Grocka
42

Rešenje o prestanku mandata odbornika u Skupštini gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
42

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
43

Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini gradske opštine Mladenovac – 43

Akti gradskih opština Mladenovac
43

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Upravi gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
45

Odluka o izmeni Odluke o imenovanju članova Saveta mesnih zajednica na području gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
45

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća „Agrar – Surčin”

Akti gradskih opština Surčin
45

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Agrar – Surčin”

Akti gradskih opština Surčin
45

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća „Agrar – Surčin”

Akti gradskih opština Surčin
46

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin na Odluku o izmeni i dopuni Odluke o visini naknade za korišćenje javnog parkirališta sa Odlukom

Akti gradskih opština Surčin
46

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o dodeli garaža u zakup na kojima je korisnik Javno preduzeće „Gradsko stambeno”

Akti javnih komunalnih preduzeća
48

Ispravka Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Rade Drainac”, Beograd

Ispravke
48

Ispravka Odluke o promeni osnivačkog akta Privrednog društva „BG hala” DOO

Ispravke
48

Ispravka Odluke o izmeni Odluke o osnivanju Privrednog društva „Arena Beograd” DOO

Ispravke