» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 13-2024, izdat 2024-02-20
veličina 177.67 Kb
1

Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća „Infostan”

Akti Grada
21

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik radova Javnog komunalnog preduzeća „Zelenilo Beograd” sa Cenovnikom

Akti Grada
57

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Biblioteci grada Beograda, iz Beograda, ul. Knez Mihailova br. 56

Akti Grada
57

Rešenje odavanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Istorijskom arhivu Beograda, iz Beograda, ul. Palmira Toljatija br. 1

Akti Grada
57

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Centra za kulturu Grocka iz Grocke

Akti Grada
57

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Biblioteci „Milutin Bojić” iz Beograda, ul. Ilije Garašanina br. 5

Akti Grada
58

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Omladinskog pozorišta „Dadov”, Beograd, ul. Desanke Maksimović br. 6A

Akti Grada
58

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Biblioteci „Blada Aksentijević” iz Obrenovca, ul. Miloša Obrenovića br. 182

Akti Grada
58

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Kuće legata iz Beograda

Akti Grada
58

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Centru za kulturu i obrazovanje Rakovica iz Beograda, ul. Miška Kranjca br. 7

Akti Grada
59

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Direkcije FEST-a iz Beograda, ul. MajkeJevrosime br. 20

Akti Grada
59

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Prodajne galerije „Beograd” iz Beograda, ul. Kosančićev venac br. 19

Akti Grada
59

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Centru za kulturu Mladenovac iz Mladenovca, ul. Bojvode Putnika br. 7

Akti Grada
59

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela područja Ade Huje (Zona A), opštine Stari grad i Palilula

Akti Grada
61

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije poteza uz ulicu Stražarska kosa u Belikom Mokrom Lugu, opštine Zvezdara i Voždovac

Akti Grada
61

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela naselja Kamendin, opština Zemun

Akti Grada
63

Rešenje o dopuni Rešenja o obrazovanju Saveta za mlade

Akti gradskih opština Voždovac
63

Rešenje o dopuni Rešenja o obrazovanju Saveta za zaštitu životne sredine

Akti gradskih opština Voždovac
63

Rešenje o dopuni Rešenja o obrazovanju Saveta za kulturu i informisanje

Akti gradskih opština Voždovac
63

Rešenje o dopuni Rešenja o obrazovanju Saveta za obrazovanje, sport i omladinu

Akti gradskih opština Voždovac
64

Rešenje o dopuni Rešenja o obrazovanju Saveta za zdravstvo, socijalnu i dečju zaštitu

Akti gradskih opština Voždovac
64

Rešenje o dopuni Rešenja o obrazovanju Saveta za energetiku, saobraćaj i telekomunikacije

Akti gradskih opština Voždovac
64

Rešenje o dopuni Rešenja o obrazovanju Saveta za upravu i lokalnu samoupravu

Akti gradskih opština Voždovac
64

Rešenje o dopuni Rešenja o obrazovanju Saveta za poljoprivredu

Akti gradskih opština Voždovac
65

Rešenje o dopuni Rešenja o obrazovanju Komisije za ravnopravnost polova

Akti gradskih opština Voždovac
65

Rešenje o dopuni Rešenja o obrazovanju Komisije za organizaciju i normativna akta Skupštine

Akti gradskih opština Voždovac
65

Rešenje o dopuni Rešenja o obrazovanju Komisije za predstavke i žalbe

Akti gradskih opština Voždovac
65

Rešenje o dopuni Rešenja o obrazovanju Komisije za urbanizam i komunalno-stambene delatnosti – 65

Akti gradskih opština Voždovac
65

Rešenje o dopuni Rešenja o obrazovanju Komisije za privredu, budžet i finansije

Akti gradskih opština Voždovac
66

Rešenje o razrešenju i izboru saveta mesnih zajednica Banjica, Gornji Voždovac, Činovnička kolonija, Donji Voždovac, Autokomanda, Tešića kupatilo, Pašino brdo, Binogradi, Šumice, Dušanovac, Milorad Medaković, Siva stena, Braće Jerković, Mitrovo brdo, Kumodraž, Kumodraž I, Kumodraž II, Jajinci, Rakovica, Ripanj i Medaković III

Akti gradskih opština Voždovac
68

Rešenje o imenovanju direktora JP „Poslovni prostor Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
68

Rešenje o razrešenju direktora Sportskog centra „Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
69

Rešenje o imenovanju direktora Sportskog centra „Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
69

Rešenje o razrešenju zamenika direktora Sportskog centra „Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
69

Rešenje o imenovanju zamenika direktora Sportskog centra „Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
69

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Sportskog centra „Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
69

Rešenje o prestanku dužnosti člana Komisije za predstavke i žalbe Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
70

Rešenje o utvrđivanju naziva ulica u Mesnoj zajednici „Brbovno”

Akti gradskih opština Lazarevac
70

Rešenje o utvrđivanju naziva ulice u Mesnoj zajednici „Dule Karaklajić” u Lazarevcu

Akti gradskih opština Lazarevac
70

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije vršioca dužnosti direktora „Prvog prigradskog pozorišta Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
71

Rešenje o imenovanju direktora „Prvog prigradskog pozorišta Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
71

Odluka o izmeni Statuta gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
71

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Upravi gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
74

Odluka o prestanku važenja Odluke o radu i matičnim područjima mesnih kancelarija na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
74

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije člana Beća gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
75

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Obrenovac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Obrenovac
75

Odluka o ispravci Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Poslovini prostor” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac