» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o načinu određivanja stvarnih troškova JBP „Beogradvode” u postupku vršenja javnih ovlašćenja u 2010. godini, sa Odlukom

Akti Grada
2

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za deo autoputske i železničke obilaznice oko Beo grada sa drumsko-železničkim mostom preko Dunava, gradske opštine Voždovac i Grocka

Akti Grada
3

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za blokove između ulica: Cara Dušana, Filipa Bišnjića, Ugrinovačke i Laze Jovanovića Porcije, opština Zemun

Akti Grada
3

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detanjne regulaci je bloka između ulica: Dobrovoljačke, Dobanovačke, Svetotrojičine i Cara Dušana, opština Zemun

Akti Grada
4

Odluka o neprihvatanju zahteva Srpske radikalne stranke da se utvrdi prestanak mandata odbornicima 4 Odluka o usaglašavanju Statuta gradske opštine Rakovica sa Statutom grada Beograda

Akti gradskih opština Rakovica
5

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o upravi gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
8

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini gradske opštine Rakovica i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica

Akti gradskih opština Rakovica
8

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o imenovanju Opštinske izborne komisije

Akti gradskih opština Rakovica
8

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izme nama i dopunama Statuta JP „Poslovni centar” – Rakovica 8

Akti gradskih opština Rakovica
8

Rešenje o davanju saglasnosti na Pijačni red, sa Pijačnim redom

Akti gradskih opština Lazarevac