» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća „Beogradske elektrane”

Akti Grada
18

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga Javnog preduzeća „Ada Ciganlija” – 2010. sa Cenovnikom

Akti Grada
24

Rešenje o izmeni i dopuni rešenja o opštim parkiralištima

Akti Grada
25

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
25

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
25

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
25

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
25

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu finansiranja projekata nevladinih organizacija iz budžeta gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
26

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
26

Rešenje o postavljenju javnog pravobranioca gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
26

Rešenje o razrešenju članice Opštinske izborne komisije gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
26

Rešenje o imenovanju direktora Centra za fizičku kulturu „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
27

Rešenje o imenovanju zamenika direktora Centraza fizičku kulturu „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
27

Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Centra za fizičku kulturu „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
27

Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Centra za fizičku kulturu „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
27

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Centra za fizičku kulturu „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
28

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za fizičku kulturu „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
28

Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar” Beograd

Akti gradskih opština Vračar
28

Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar” Beograd

Akti gradskih opština Vračar
28

Rešenje o razrešenju zamenika predsednika Upravnog odbora Narodnog univerziteta „Božidar Adžija”

Akti gradskih opština Vračar
29

Rešenje o imenovanju zamenika predsednika Upravnog odbora Narodnog univerziteta „Božidar Adžija”

Akti gradskih opština Vračar
29

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Narodnog univerziteta „Božidar Adžija”

Akti gradskih opština Vračar
29

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Narodnog univerziteta „Božidar Adžija”

Akti gradskih opština Vračar
29

Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Narodnog univerziteta „Božidar Adžija”

Akti gradskih opština Vračar
30

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Narodnog univerziteta „Božidar Adžija”

Akti gradskih opština Vračar
30

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Narodnog univerziteta „Božidar Adžija”

Akti gradskih opština Vračar
30

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Narodnog univerziteta „Božidar Adžija”

Akti gradskih opština Vračar
30

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
30

Rešenje o prestanku funkcije članova Opštinskog veća gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
31

Rešenje o izboru članova Opštinskog veća gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
31

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac