» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2023, izdat 2023-11-20
veličina 772.45 Kb
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o izmeni Odluke o uslovima i načinu raspolaganja stanovima izgrađenim prema Projektu izgradnje 1.100 stanova u Beogradu

Akti Grada
2

Odluka o dopuni Odluke o merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta – 2

Akti Grada
2

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o oglašavanju na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
2

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti zamenika građanskog branioca za grad Beograd

Akti Grada
3

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti zamenika građanskog branioca za grad Beograd

Akti Grada
3

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti zamenika građanskog branioca za grad Beograd

Akti Grada
3

Rešenje o izboru zamenika zaštitnika građana – 3

Akti Grada
3

Rešenje o izboru zamenika zaštitnika građana – 3

Akti Grada
3

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut o izmenama i dopunama Statuta Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju – 3

Akti Grada
3

Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Miloje Pavlović”, Beograd

Akti Grada
4

Odluka o izmenama Statuta gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
5

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Ustanove kulture „Palilula” – 5

Akti gradskih opština Palilula
5

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora ustanove kulture „Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
5

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju Opštinske izborne komisije gradske opštine Stari grad u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Stari grad
5

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
6

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
6

Odluka o izmenama i dopunama Statuta gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
7

Zaključak o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta gradske opštine Stari grad za 2009. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
7

Rešenje o prestanku funkcije člana Upravnog odbora JP „Milan Gale Muškatirović”

Akti gradskih opština Stari grad
7

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora JP „Milan Gale Muškatirović”

Akti gradskih opština Stari grad
7

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije člana Beća gradske opštine Stari grad Miroslavi Stopić

Akti gradskih opština Stari grad
8

Rešenje o izboru člana Beća gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad