» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2023. годину-2023, izdat 2023-09-14
veličina 9.86 MB
1

Odluka o promeni Statuta gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
2

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
3

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
3

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku u Skupštini gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
3

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku u Skupštini gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
3

Odluka o neprihvatanju zahteva Srpske radikalne stranke za utvrđivanje prestanka mandata odbornicima

Akti gradskih opština Zvezdara
3

Odluka o izmenama i dopunama Statuta gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
5

Odluka o izmeni i dopuni Poslovnika Skupštine gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
5

Odluka o Završnom računu budžeta gradske opštine Zvezdara za 2009. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
13

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Zvezdara za 2010. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
19

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Beća gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
19

Rešenje o izboru člana Beća gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
20

Odluka o usaglašavanju Statuta GO Čukarica sa Statutom grada Beograda

Akti gradskih opština Čukarica
20

Odluka o promeni Statuta gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
21

Rešenje o promeni naziva ulice u Mesnoj zajednici „Petka”

Akti gradskih opština Lazarevac
22

Odluka o promeni Statuta gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
23

Odluka o upotrebi i zaštiti grba i zastave gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
25

Odluka o referendumu i građanskoj inicijativi na teritoriji gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
26

Odluka o izmenama Odluke o javnom pravobranilaštvu opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
27

Rešenje o određivanju naziva novoj ulici u KO Baroš Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
27

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
27

Odluka izmenama i dopunama Statuta gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
28

Odluka o prvoj izmeni Odluke o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2010. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
31

Odluka o pristupanju izradi lokalnog akcionog plana zaštite i unapređenja životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac za period 2012–2015. godina

Akti gradskih opština Obrenovac
31

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
32

Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
32

Rešenje o drugoj izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar „Obrenovac”u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
32

Rešenje o prvoj izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
32

Rešenje o trećoj izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
33

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca o izmeni Cenovnika osnovnih i ostalih komunalnih proizvoda i usluga sa Odlukom i Cenovnikom

Akti gradskih opština Obrenovac
40

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Bodovod i kanalizacija” Obrenovac o izmeni Cenovnika usluga osnovnih komunalnih proizvoda i usluga koje plaćaju neposredni korisnici sa Odlukom i Cenovnikom

Akti gradskih opština Obrenovac
41

Rešenje o utvrđivanju rasporeda radnog vremena u Upravi i Javnom pravobranilaštvu gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
41

Zaključak o izmeni Zaključka o uvođenju interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
42

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o pravima i obavezama korisnika prevoza u vozilima javnog gradskog prevoza na svim linijama u Integrisanom tarifnom sistemu na području grada Beograda

Akti javnih komunalnih preduzeća