» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Odluka o prestanku mandata odbornice Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika u Skup štini gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
1

Odluka o promeni Statuta gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
2

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o dodeljivanju stanova na kojima je korisnik opština Vračar

Akti gradskih opština Vračar
3

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Vračar za 2010. godinu

Akti gradskih opština Vračar
15

Odluka o osnivanju ustanove Rekreativno-obrazovni centar „Vračar”, Beograd

Akti gradskih opština Vračar
16

Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora Narodnog univerziteta „Božidar Adžija” Beograd

Akti gradskih opština Vračar
16

Rešenje o imenovanju direktora ustanove Rekreativno-obrazovni centar „Vračar”, Beograd

Akti gradskih opština Vračar
17

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora ustanove Rekreativno-obrazovni centar „Vračar”, Beograd

Akti gradskih opština Vračar
17

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Cen tra za fizičku kulturu „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
17

Rešenje o određivanju sekretarke Skupštine gradske opštine Vračar za ovlašćeno lice za postu panje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

Akti gradskih opština Vračar
17

Odluka o promeni Statuta gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
19

Odluka o završnom računu budžeta opštine Barajevo za 2009. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
30

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Barajevo za 2010. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
36

Odluka o izmeni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
37

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova radnih tela Skupštine opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
37

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova Saveta mesnih zajednica na teritoriji opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
37

Rešenje o razrešenju člana Saveta mesne zajednice Rožanci

Akti gradskih opština Barajevo
37

Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju rasporeda radnog vremena u Opštinskoj upravi i javnom pravobranilaštvu gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
37

Odluka o promeni Statuta gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
38

Odluka o završnom računu budžeta opštine Grocka za 2009. godinu

Akti gradskih opština Grocka
50

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Grocka za 2010. godinu

Akti gradskih opština Grocka
54

Rešenje o promeni naziva ulica na teritoriji gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
54

Ispravka Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova upravnih odbora i nadzornih odbora JKP „10. oktobar” Barajevo, Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju opštine Barajevo, JP za informisanje i kulturu Barajevo i Centra za kulturu Barajevo

Ispravke