» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Pravilnik o izboru korisnika mesta za oglašavanje

Akti Grada
4

Rešenje o izmeni Rešenja o maksimiranju cena auto-taksi prevoza putnika na teritoriji gradaBeograda

Akti Grada
5

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Prostornog plana gradske opštine Mladenovac

Akti Grada
6

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Prostornog plana gradske opštine Sopot

Akti Grada
7

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za prostorno-kulturno-istorijsku celinuTopčider

Akti Grada
8

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Prostornog plana za deo gradske opštine Surčin

Akti Grada
10

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Prostornog plana gradske opštine Obrenovac

Akti Grada
11

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije privredne zone između Pančevačkog puta, ulice Zage Malivuk 3, postojeće železničke pruge, kanala, trase SMT-a i pristupnog puta uKrnjači, gradska opština Palilula

Akti Grada
12

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije bloka između ulica: Beogradske, Tavančići II deo, Tavančići III deo i Tavančići IV deo u naselju Rušanj, gradska opština Čukarica

Akti Grada
13

Odluku o završnom računu budžeta gradske opštine Lazarevac za 2009. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
28

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Upravi gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
32

Rešenje o razrešenju dva člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
33

Rešenje o imenovanju dva člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
33

Rešenje o razrešenju predsednika i člana Nadzornog organa Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
33

Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog organa Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
33

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Surčin za 2009. godinu

Akti gradskih opština Surčin
42

Odluka o dopuni Poslovnika Skupštine gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
42

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Upravi gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
43

Rešenje o prestanku mandata odborniku Skupštine gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
43

Rešenje o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
44

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Agrar-Surčin”

Akti gradskih opština Surčin