» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2023, izdat 2023-11-20
veličina 772.45 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti Saobraćajnom preduzeću „Lasta” na izmene Cenovnika o naknadama za prevoz putnika i prtljaga vozilima SP „Lasta” AD Beograd, PO „Lasta” i SP „Lastra” DOO Lazarevac, na gradskim, prigradskim i lokalnim linijama definisanim „Lastinim tarifnim sistemom” – LTS i na gradskim linijama definisanim primenom „Integrisanog tarifnog sistema” – ITS sa Odlukom o izmeni Cenovnika

Akti Grada
2

Zaključak o izmeni Interventnih mera zaštite najugroženijih građana

Akti Grada
2

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije područja između ulica: Zivka Petrovića, Milana Uzelca, Mozerove i novoplaniranih saobraćajnica u bloku između ulica Zivka Petrovića i Zelezničke, gradska opština Zemun

Akti Grada
3

Rešenje o režimu saobraćaja teretnih motornih i zaprežnih vozila kroz Beograd

Akti Grada
4

Rešenje o određivanju mesta za zaustavljanje i parkiranje turističkih autobusa na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
5

Pokazatelj rasta cena na malo u junu 2010. godine

Akti Grada
5

Odluka o Upravi gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
13

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Turističke organizacije Boždovca

Akti gradskih opština Voždovac
13

Rešenje o imenovanju direktora Turističke organizacije Boždovca

Akti gradskih opština Voždovac
13

Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Turističke organizacije Boždovca

Akti gradskih opština Voždovac
14

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za poljoprivredu

Akti gradskih opština Voždovac
14

Rešenje o izmeni Rešenja o razrešenju i izboru Saveta mesnih zajednica „Beli potok”, „Pinosava” i „Zuce”

Akti gradskih opština Voždovac
14

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Vračar za 2010. godinu

Akti gradskih opština Vračar
25

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima opština Vračar

Akti gradskih opština Vračar
26

Rešenje o razrešenju člana stalnog radnog tela Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
26

Rešenje o izboru člana stalnog radnog tela Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
26

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Vračar u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Vračar
26

Rešenje o imenovanju direktora Narodnog univerziteta „Božidar Adžija”

Akti gradskih opština Vračar
26

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar” Beograd, NJegoševa 77

Akti gradskih opština Vračar
27

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar” Beograd, NJegoševa 77

Akti gradskih opština Vračar
27

Odluka o drugom dopunskom budžetu gradske opštine Novi Beograd za 2010. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
33

Rešenje o drugoj izmeni Rešenja o izboru Saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
33

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora JP Sportski centar „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
33

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Stari grad za 2010. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
39

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o određivanju visine zakupnine za poslovne zgrade i poslovne prostorije čiji je korisnik opština Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
39

Zaključak o davanju saglasnosti na Program poslovanja UK „Parobrod” za period jul–decembar 2010. godine

Akti gradskih opština Stari grad
40

Zaključak o davanju saglasnosti na Finansijski plan UK „Parobrod” za period jul–decembar 2010. godine

Akti gradskih opština Stari grad
40

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Sopot za 2009. godinu

Akti gradskih opština Sopot
45

Odluka o drugoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Sopot za 2010. godinu

Akti gradskih opština Sopot
48

Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
48

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
49

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Surčin za 2010. godinu

Akti gradskih opština Surčin
55

Odluka o ustanovljenju nagrade „Batrogasac godine”

Akti gradskih opština Surčin