» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 63-2023, izdat 2023-09-12
veličina 286.71 Kb
1

Pokazatelj rasta cena na malo u avgustu 2010. godine

Akti Grada
1

Odluka o prestanku mandata odborniku Skupštine gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
1

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
1

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
10

Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
16

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije člana Beća gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
16

Rešenje o izboru člana Beća gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
16

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o osnivanju stalnih i povremenih radnih tela

Akti gradskih opština Rakovica
16

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora JP „Poslovni centar – Rakovica” – 16

Akti gradskih opština Rakovica
17

Zaključak o davanju saglasnosti na izmene i dopune Finansijskog plana UK „Parobrod” za period jul–decembar 2010. godine

Akti gradskih opština Stari grad
17

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđi vanju praznika opštine Barajevo i slave opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
17

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o ustanovljenju nagrade i drugih javnih priznanja opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
17

Odluka o prestanku rada Fonda solidarne stambene izgradnje opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
18

Zaključak broj 06-24/2010-204

Akti gradskih opština Barajevo
18

Statut gradske opštine Barajevo (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Barajevo
30

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije načelnika Uprave gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac