» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2023, izdat 2023-11-20
veličina 772.45 Kb
1

Rešenje o izmeni Rešenja o rasporedu radnog vremena u Gradskoj upravi grada Beograda

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta zaposlenih Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju

Akti Grada
1

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije urbanističke celine 41 „Pančevački rit“, prostor severoistočno od Pan čevačkog puta, gradska opština Palilula

Akti Grada
3

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za deo naselja Staro Zarkovo, gradska opština Čukarica

Akti Grada
4

Odluka o usvajanju Strategije održivog razvoja gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
4

Rešenje o izmeni Rešenja o razrešenju i izboru saveta mesnih zajednica „Banjica”, „Gornji Voždovac”, „Činovnička kolonija”, „Donji Voždovac”, „Autokomanda”, „Tešića kupatilo”, „Pašino brdo”, „Binogradi”, „Šumice”, „Dušanovac”, „Milorad Medaković”, „Siva stena”, „Braće Jerković”, „Mitrovo brdo”, „Kumodraž”, „Kumodraž Ι”, „Kumodraž ΙΙ”, „Jajinci”, „Rakovica”, „Ripanj” i „Medaković ΙΙΙ”

Akti gradskih opština Voždovac
4

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Turističke organizacije Boždovca

Akti gradskih opština Voždovac
4

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Zvezdara za 2010. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
9

Izveštaj o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima budžeta gradske opštine Zvezdara za period januar–jun 2010. godine

Akti gradskih opština Zvezdara
14

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Upravi gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
16

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju visine zakupnine za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
16

Odluka o mesnim zajednicama

Akti gradskih opština Zvezdara
19

Odluka o dodeli javnog priznanja – zahvalnice Tomislavu Ćiriću iz Beograda, ul. Nikole Grulovića br. 32, za zasluge pri ostvarivanju projekta od posebnog značaja za gradsku opštinu Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
19

Rešenje o obrazovanju Komisije za rešavanje stambenih potreba i novčanog davanja u jednokratnom iznosu borcima, vojnim invalidima i porodicama palih boraca

Akti gradskih opština Zvezdara
19

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Ustanove kulture „Buk Karadžić“ sa Statutom

Akti gradskih opština Zvezdara
23

Odluka o trećem dopunskom budžetu gradske opštine Novi Beograd za 2010. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
28

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Palilula za 2010. godinu

Akti gradskih opština Palilula
35

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Palilula

Akti gradskih opština Palilula
36

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Čukarica za 2010. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
41

Rešenje o razrešenju člana Opštinskog veća GO Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
41

Rešenje o izboru člana Opštinskog veća GO Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
41

Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Čukarica – jp”

Akti gradskih opština Čukarica
41

Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Čukarica – jp”

Akti gradskih opština Čukarica
41

Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Čukarica – jp”

Akti gradskih opština Čukarica
41

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Čukarica – jp”

Akti gradskih opština Čukarica
42

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora KC „Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
42

Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora KC „Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
42

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o troškovima priključka kućnih grejnih instalacija na sistem daljinskog grejanja Lazarevca sa Odlukom – 42

Akti gradskih opština Lazarevac
44

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o ceni grejanja koje pruža JP „Toplifikacija” Lazarevac sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac
45

Ispravka Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Elektrotehničke škole „Zemun”, Zemun

Ispravke
45

Ispravka Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Elektrotehničke škole „Stari grad”, Beograd

Ispravke