» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Odluka o dopuni Poslovnika Skupštine grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o izmeni Odluke o Gradskoj upravi grada Beograda

Akti Grada
2

Odluka o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih izvornih javnih prihoda grada Beograda

Akti Grada
2

Odluka o zaduženju grada Beograda (o prihvatanju obaveze otplate duga) u funkciji podsticanja građevinske industrije Republike Srbije a po projektima koje je kandidovao grad Beograd

Akti Grada
16

Odluka o postavljanju plovnih objekata na delu obale i vodenog prostora na teritoriji grada Beograda 3 Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima prodaje 2.000 socijalno neprofitnih stanova u Beogradu

Akti Grada
19

Odluka o izmeni Odluke o uniformi i oznakama komunalnih policajaca

Akti Grada
21

Odluka o ukidanju Osnovne škole „Desanka Maksimović”, Zemun

Akti Grada
22

Odluka o podizanju spomenika Gajdaru Alijevu i Miloradu Paviću

Akti Grada
22

Izmene i dopune Programa uređivanja i davanja u zakup građevinskog zemljišta za 2010. godinu

Akti Grada
33

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Gradskog veća grada Beograda

Akti Grada
33

Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Beograda

Akti Grada
33

Rešenje o promeni naziva ulica na teritoriji gradskih opština Voždovac i Čukarica

Akti Grada
34

Rešenje o promeni naziva ulice na teritoriji gradske opštine Savski venac

Akti Grada
34

Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
35

Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskih odbora u jednom broju osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
40

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na regresiranje troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi, odmora i rekreacije

Akti Grada
41

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja Lokalnog plana upravljanja otpadom na teritoriji Beograda na životnu sredinu

Akti Grada
42

Odluka o izmeni Poslovnika Skupštine gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
43

II odluka o izmenama i dopunama Odluke o Upravi gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
43

Rešenje o razrešenju člana Beća gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
43

Rešenje o razrešenju člana Beća gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
44

Rešenje o izboru člana Beća gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
44

Rešenje o izboru člana Beća gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
44

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti turizma

Akti gradskih opština Surčin
44

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti turizma

Akti gradskih opština Surčin
44

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribuciju gasa

Akti gradskih opština Surčin
45

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin