» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Odluka o bratimljenju grada Beograda, Republika Srbija i gradske opštine LJubljana, Republika Slovenija

Akti Grada
1

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Palilula za 2010. godinu

Akti gradskih opština Palilula
9

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizaciji Uprave gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
12

Odluka o izmeni Odluke o pružanju pravne pomoći

Akti gradskih opština Palilula
12

Odluka o ustanovljenju nagrade „Policajac meseca” i nagrade „Batrogasac meseca”

Akti gradskih opština Palilula
13

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizovanju Javnog preduzeća za korišćenje i upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni centar opštine Palilula” koja predstavlja osnivački akt

Akti gradskih opština Palilula
14

Rešenje o izmeni Rešenja o razrešenju i imenovanju Izborne komisije gradske opštine Palilula 14 Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
15

Odluka o dodeli nagrade opštine Čukarica „Matija Ban” za 2010. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
15

Rešenje o razrešenju člana Izborne komisije gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
15

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Toplovod” Obrenovac o izmeni Cenovnika osnovnih komunalnih proizvoda i usluga sa Odlukom i Cenovnikom

Akti gradskih opština Obrenovac
16

Odluka o zaduživanju gradske opštine Surčin za finansiranje kapitalnih investicionih projekata

Akti gradskih opština Surčin
17

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje poslova informisanja

Akti gradskih opština Surčin
17

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti kulture i sporta

Akti gradskih opština Surčin
17

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin na Odluku o utvrđivanju cena usluga smeštaja sa Odlukom

Akti gradskih opština Surčin
18

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin na Odluku o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cena usluga sa Odlukom

Akti gradskih opština Surčin