» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2024, izdat 2024-07-01
veličina 1.02 MB
1

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
5

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu

Akti Grada
5

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o održavanju čistoće

Akti Grada
6

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o prečišćavanju i distribuciji vode

Akti Grada
7

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pijacama

Akti Grada
7

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uređenju i održavanju parkova, zelenih i rekreacionih površina

Akti Grada
8

Odluka o izmenama Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
8

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju privremenih objekata za obavljanje menjačkih poslova na javnim površinama

Akti Grada
8

Odluka o potvrđivanju članstva grada Beograda u Stalnoj konferenciji gradova i opština – Savezu gradova i opštine Srbije

Akti Grada
9

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće „Beograd”

Akti Grada
11

Odluka o promeni osnivačkog akta Privrednog društva za održavanje mreže javnog osvetljenja „EDB javno osvetljenje” DOO Beograd i promeni oblika organizovanja u Javno komunalno preduzeće „Javno osvetljenje”, Beograd

Akti Grada
14

Odluka o promeni osnivačkog akta Privrednog društva „Elektroizgradnja” DOO Beograd

Akti Grada
26

Izmene i dopune Plana postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje gradske opštine Vračar

Akti Grada
26

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Javnog vodoprivrednog preduzeća „Beogradvode”

Akti Grada
27

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Javnog preduzeća „Hipodrom Beograd”

Akti Grada
27

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Gradske pijace”

Akti Grada
29

Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u jednom broju osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
29

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Prostornog plana za deo gradske opštine Grocka

Akti Grada
30

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu prostornog plana gradske opštine Barajevo

Akti Grada
32

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za raskrsnicu „Krivaja” – novi prilaz groblju „Lazarevac 2”, gradska opština Lazarevac

Akti Grada
33

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za prostor između ulica Buka Karadžića, Mije Aleksića, Balandovske i kompleksa OŠ „Knez Lazar”, gradska opština Lazarevac

Akti Grada
34

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela naselja „Crne međe”, gradska opština Lazarevac

Akti Grada
35

Ispravka Odluke o izmeni i dopuni Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta

Ispravke
35

Ispravka Odluke o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda.

Ispravke