» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 97-2023, izdat 2023-11-28
veličina 984.20 Kb
1

Rešenje o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Beograda za 2011. godinu sa Programom

Akti Grada
6

Odluka o zaduženju gradske opštine Zvezdara za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda

Akti gradskih opština Zvezdara
7

Statut gradske opštine Novi Beograd (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Novi Beograd
20

Odluka o organizaciji Uprave gradske opštine Novi Beograd (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Novi Beograd
26

Statut gradske opštine Stari grad (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Stari grad
40

Odluka o organizaciji Uprave gradske opštine Stari grad (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Stari grad
47

Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini gradske opštine Stari grad i platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima gradske opštine Stari grad (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Stari grad
49

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja sa finansijskim planom Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovni centar „MilanGale Muškatirović” za 2011. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
49

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja i Finansijski plan Ustanove kulture gradske opštine „Stari grad” za 2011. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
50

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Bodovod i kanalizacija” Obrenovac o izmeni i dopuni Cenovnika ostalih komunalnih usluga sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac
50

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin na Odluku o utvrđivanju cene usluge čišćenja dimnjaka sa Odlukom

Akti gradskih opština Surčin
51

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin na Odluku o utvrđivanju Cenovnika za ribnjak „Bečmenska bara” sa Odlukom

Akti gradskih opština Surčin
52

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin na Odluku o utvrđivanju cene za usluge iznajmljivanja termina u fiskulturnoj sali u Boljevcima sa Odlukom

Akti gradskih opština Surčin