» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 81-2024, izdat 2024-06-18
veličina 2.83 MB
1

Rešenje o davanju saglasnosti na dopunu Cenovnika usluga JKP „Parking servis” za parkiranje vozila u višeetažnim parking prostorima, podzemnom parking prostoru „Bukov spomenik”, garažama sa rezervisanim parking mestima, na posebnim, povremenim i parkiralištu po ugovoru „Ada Ciganlija” sa Odlukom o dopuni Cenovnika

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti na izmene Cenovnika usluga za parkiranje vozila na opštim parkiralištima u zoniranom području sa Odlukom o izmeni Cenovnika

Akti Grada
2

Pokazatelj rasta potrošačkih cena u januaru 2011. godine

Akti Grada
2

Odluka o poveravanju poslova održavanja osnovnih škola i dečijih vrtića na teritoriji gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
3

Rešenje o razrešenju člana Opštinskog veća gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
3

Rešenje o prestanku funkcije člana Opštinskog veća gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
3

Rešenje o izboru člana Opštinskog veća gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
3

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac” Lazarevac o cenama osnovnih komunalnih usluga isporuke vode i iznošenja smeća sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac
4

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac” Lazarevac o cenama pogrebnih usluga sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac
5

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac” Lazarevac o cenama pijačnih usluga sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac
6

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac” Lazarevac o cenama ostalih usluga sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac
7

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac” Lazarevac o cenama usluga za opravku „namernih kvarova” i radova niskogradnje za održavanje ulica i saobraćajnica sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac
8

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac” Lazarevac o cenama za usluge prenosa vozila paukom JPKP „Lazarevac” sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac
9

Kolektivni ugovor kod poslodavca Beterinarske ustanove „Beterina Beograd”

Кolektivni ugovori