» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 81-2024, izdat 2024-06-18
veličina 2.83 MB
1

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije železničke stanice Ovča sa industrijskim kolosekom, gradska opština Palilula

Akti Grada
2

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela privredne zone između auto-puta Beograd–Zagreb, regionalnog puta R-267 i železničke prugeBatajnica–Resnik, gradska opština Surčin

Akti Grada
3

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije stanice za snabdevanje gorivom u ulici Čarlija Čaplina, gradska opština Palilula

Akti Grada
5

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za primarne objekte Bolečkog kanalizacionog sistema, gradske opštine Voždovac, Zvezdara i Grocka

Akti Grada
6

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije naselja Miljakovac III, gradska opština Rakovica

Akti Grada
7

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za prostor između ulica: Bulevar vojvode Bojovića, Karađorđeve, Brankovog mosta i reke Save, gradska opština Stari grad

Akti Grada
8

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije kompleksa Botaničke bašte „Jevremovac”, gradska opština Stari grad

Akti Grada
10

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za deo područja Bišnjice – Bišnjički venac, gradska opština Palilula

Akti Grada
10

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije područja između ulica Dimitrija Tucovića, Đurićeve, Svetog Nikole i trase UMP-a, gradska opština Zvezdara

Akti Grada
11

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za izgradnju sportsko-rekreativnog centra napriobalju Dunava, gradska opština Grocka

Akti Grada
12

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije prostorno-kulturno-istorijske celine Topčider

Akti Grada
13

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije kompleksa benzinskih stanica sa pratećim sadržajima na orijentacionoj stacionaži km 557+634 do km 560+212 infrastrukturnog koridora auto-puta E-70 granica Hrvatske – Beograd (Dobanovci)

Akti Grada
15

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije multifunkcionalnog sportsko-kulturnog sadržajana području „Parka prijateljstva” Ušće, gradske opštine Novi Beograd i Zemun

Akti Grada
16

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije bloka između Bulevara kralja Aleksandra, i ulica Stanislava Sremčevića i Toneta Tomčiša, gradska opština Zvezdara

Akti Grada
17

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije bloka između ulica: Tuzlanske, Rasinske, XI krajiške divizije, Mrakovačke i Omladinskog šetališta, gradska opština Rakovica

Akti Grada
18

Rešenje o nepristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije bloka između ulica: Kneza Miloša, Drinske, Sarajevske i Durmitorske, gradska opština Savski venac

Akti Grada
19

Pokazatelj rasta potrošačkih cena u februaru 2011. godine

Akti Grada
19

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac” Lazarevac o izmeni Odluke o cenama pijačnih usluga sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac
19

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac” Lazarevac o visini naknade za uklanjanje vozila specijalnim vozilom „pauk” sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac
20

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac” Lazarevac o visini naknade za parkiranje na opštim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Lazarevac sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac
21

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac” Lazarevac o visini naknade za parkiranje na posebnim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Lazarevac sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac
23

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Mladenovac za 2011. godinu

Akti gradskih opština Mladenovac
29

Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
30

Rešenje o izmenama Rešenja, broj 9-006-13/9/2007-І od 20. juna 2007. godine

Akti gradskih opština Mladenovac
30

Poslovnik Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
45

Prva odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Obrenovac za 2011. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
48

Odluka o potvrđivanju članstva gradske opštine Obrenovac u Stalnoj konferenciji gradova i opština – Savezu gradova i opština Srbije

Akti gradskih opština Obrenovac
48

Odluka o pristupanju izradi strategije održivog ruralnog razvoja na teritoriji gradske opštine Obrenovac za period od 2012 do 2022. godine

Akti gradskih opština Obrenovac