» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o budžetu grada Beograda za 2004. godinu

Akti Grada
15

Odluka o obimu sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama u 2004. godini

Akti Grada
19

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o privremenim pravilima i uslovima za izdavanje odobrenja za izgradnju i upotrebnu dozvolu za objekte izgrađene, odnosno rekonstruisane bez građevinske dozvole do 13. maja 2003. godine

Akti Grada
20

Program uređivanja i davanja u zakup građevinskog zemljišta i finansijski plan za 2004. godinu

Akti Grada
45

Rešenje o promeni naziva ulica na teritoriji gradskih opština: Zemun, Zvezdara, Vračar, Palilula, Savski venac, Rakovica i Čukarica

Akti Grada
47

Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini opštine Voždovac i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica

Akti gradskih opština Voždovac
49

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Humanitarnog fonda „Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
49

Rešenje o razrešenju dužnosti člana Izvrš nog odbora SO Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
49

Rešenje o izboru člana Izvršnog odbora SO Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
49

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Zemun za 2003. godinu

Akti gradskih opština Zemun
51

Odluka o završnom računu budžeta opštine Zemun za 2003. godinu

Akti gradskih opština Zemun
53

Rešenje o davanju saglasnoti na Izveštaj o poslovanju JP „Poslovni prostor Zemun” za 2003. godinu

Akti gradskih opština Zemun
53

Rešenje o razrešenju i imenovanju Izborne komisije opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
54

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti glavnog i odgovornog urednika „Zemunskih novina”

Akti gradskih opština Zemun
54

Rešenje o imenovanju glavnog i odgovornog urednika „Zemunskih novina”

Akti gradskih opština Zemun
54

Rešenje o razrešenju zamenika javnog pravobranioca opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
54

Rešenje o imenovanju zamenika javnog pravobranioca opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
54

Rešenje o imenovanju zamenika javnog pravobranioca opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
55

Rešenje o razrešenju predsednika i člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
55

Rešenje o imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
55

Rešenje o imenovanju direktora JP „Poslovni prostor” – opština Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
55

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Javnog preduzeća Sportski i poslovni centar „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
55

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Javnog preduzeća Sportski i poslovni centar „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
56

Rešenje o izmeni Rešenja o davanju saglasnosti na cene komunalnih usluga za isporuku vode, grejanja i iznošenje smeća JPKP „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
56

Izmene i dopune Plana za postavljanje privremenih objekata na javnim površinama u Lazarevcu

Akti gradskih opština Lazarevac
56

Mere zaštite socijalno ugroženih domaćinstava u oblasti korišćenja komunalnih usluga

Akti gradskih opština Lazarevac
56

Konkurs za raspodelu stanova solidarnosti u stambeno-poslovnoj zgradi u ul. Nikole Vujačića br. 26 u Lazarevcu

Akti gradskih opština Lazarevac
57

Odluka o izmeni Odluke o opštinskoj upravi gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
58

Odluka o dopuni Odluke o građevinskom zemljiš tu

Akti gradskih opština Sopot