» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2023, izdat 2023-11-20
veličina 772.45 Kb
1

Rešenje o izmeni Rešenja o rasporedu radnog vremena u Gradskoj upravi grada Beograda

Akti Grada
1

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela Zrenjaninskog puta od Pančevačkog puta do saobraćajnice Severna tangenta, gradska opština Palilula

Akti Grada
3

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata

Akti gradskih opština Barajevo
3

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
3

Rešenje o izmeni Rešenja o izobru članova radnih tela Skupštine opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
3

Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
4

Rešenje o razrešenju direktora Direkcije za razvoj i izgradnju opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
4

Rešenje o imenovanju direktora Direkcije za razvoj i izgradnju opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
5

Rešenje o davanju saglasnosti na odluke o cenama komunalnih usluga JKP „10. oktobar” Barajevo sa odlukama

Akti gradskih opština Barajevo
6

Rešenje o osnivanju Opštinskog saveta za bezbednost saobraćaja na putevima

Akti gradskih opština Barajevo
6

Odluka o rebalansu budžeta opštine Grocka za 2011. godinu

Akti gradskih opština Grocka
12

Odluka o dopuni Odluke o poveravanju poslova održavanja osnovnih škola i dečijih vrtića na teritoriji gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
12

Odluka o upisu nenovčanog kapitala JKSP „Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
12

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKSP „Grocka” o utvrđivanju cena usluga prevoza preko Dunava sa Odlukom

Akti gradskih opština Grocka
13

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o ceni usluga grejanja koje pruža JP „Toplifikacija” Lazarevac sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac
14

Rešenje o davanju sagalsnosti na Odluku o ceni koštanja održavanja kućnih grejnih instalacija priključenih na sistem daljinskog grejanja Lazarevca sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac
15

Rešenje o osnivanju Opštinskog saveta za bezbednost saobraćaja na putevima

Akti gradskih opština Lazarevac
16

Druga odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Obrenovac za 2011. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
18

Odluka o drugoj izmeni i dopuni Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika i članova organa i radnih tela Skupštine i drugih organa gradske opštine i platama i naknadama izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
19

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin na Odluku o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cene građevinskog peska i humusa iz ležišta „Jakovačka kumša” sa Odlukom

Akti gradskih opština Surčin
20

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin na Odluku o utvrđivanju Cenovnika za ribnjak „Bečmenska bara” sa Odlukom

Akti gradskih opština Surčin