» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2023, izdat 2023-11-20
veličina 772.45 Kb
1

Rešenje o ekonomskoj ceni po kojoj se auto-taksiprevoz putnika mora obavljati na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
3

Odluka o prestanku mandata odbornice u Skupštini gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
3

Odluka o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima opština Vračar

Akti gradskih opština Vračar
4

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
4

Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Vračar u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Vračar
5

Rešenje o imenovanju zamenika direktora ustanove Rekreativno-obrazovni centar „Vračar”, Beograd

Akti gradskih opština Vračar
5

Poslovnik Skupštine gradske opštine Vračar (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Vračar
17

Odluka o prestanku mandata odborniku u Skupštini gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
17

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku u Skupštini gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
17

Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta gradske opštine Čukarica za 2010. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
23

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
24

Plan upravljanja otpadom za gradsku opštinu Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
82

Rešenje o prestanku dužnosti člana Saveta za borbu protiv korupcije Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
82

Rešenje o prestanku dužnosti člana Saveta za borbu protiv korupcije Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
83

Rešenje o prestanku dužnosti člana Saveta za borbu protiv korupcije Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
83

Rešenje o utvrđivanju naziva ulice u Mesnoj zajednici „Zupanjac”

Akti gradskih opština Lazarevac
84

Rešenje o razrešenju zamenika predsednika Upravnog odbora Javnog preduzeća „Direkcija Lazarevac” 83 Rešenje o imenovanju zamenika predsednika Upravnog odbora Javnog preduzeća „Direkcija Lazarevac” 83 Rešenje o davanju saglasnosti na Prva privremena pravila o radu distributivnog sistema daljinskog grejanja Lazarevca sa Prvim privremenim pravilima

Akti gradskih opština Lazarevac
95

Sporazum o produženju roka važenja Kolektivnog ugovora za predškolske ustanove grada Beograda

Кolektivni ugovori