» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o uspostavljanju saradnje između grada Beograda i grada Dizeldorfa, SR Nemačka

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Cenovnika usluga JKP „Parking servis” za parkiranje vozila u višeetažnim parking prostorima, u podzemnom parking prostoru „Vukov spomenik”, u boks garažama, na posebnim, povremenim, sezonskim, opštim i parkiralištima po ugovoru

Akti Grada
1

Pokazatelj rasta cena na malo u martu 2004. godine

Akti Grada
2

Odluka o budžetu opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
4

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Opštinskoj upravi opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
5

Odluka o završnom računu budžeta opštine Zvezdara za 2003. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
8

Odluka o budžetu opštine Zvezdara za 2004. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
12

Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Preduzeća za fizičku kulturu Sportski centar „Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
12

Odluka o budžetu opštine Zemun za 2004. godinu – 252

Akti gradskih opština Zemun
14

Odluka o budžetu opštine Palilula za 2004. godinu

Akti gradskih opština Palilula
20

Rešenje i imenovanju Slobodanke Tlačinac za zamenika javnog pravobranioca opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
20

Rešenje o imenovanju Čedomira Unkovića za zamenika direktora JP „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
20

Odluka o budžetu opštine Savski venac za 2004. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
27

Odluka o delimičnom stavljanju van snage odluka Skupštine opštine Savski venac koje se odnose na nadziđivanje, pretvaranje i pripajanje zajednič kih prostorija susednim stanovima na teritoriji opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
28

Odluka o budžetu opštine Stari grad za 2004. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
32

Rešenje o imenovanju Opštinske izborne komisije za izbor odbornika za Skupštinu opštine Stari grad i sekretara Opštinske izborne komisije

Akti gradskih opština Stari grad
32

Odluka o budžetu opštine Lazarevac za 2004. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
40

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o određivanju delova urbanističkih planova koji se mogu primenjivati do donošenja novih urbanističkih planova

Akti gradskih opština Lazarevac
41

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o privremenim pravilima građenja u opštini Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
42

Rešenje o davanju saglasnosti na cene pogrebnih, pijačnih i ostalih komunalnih usluga JPKP „Lazarevac”

Akti gradskih opština Lazarevac
44

Odluka o budžetu opštine Mladenovac za 2004. godinu

Akti gradskih opština Mladenovac
47

Odluka o izmenama Odluke o javnim priznanjima opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
47

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o poslovnom prostoru opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
48

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za građevinsko zemljište, stambene usluge, urbanizam i izgradnju Mladenovca

Akti gradskih opština Mladenovac
48

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za informisanje „Mladenovac”, Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
50

Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta JKP „Pijace Mladenovac”

Akti gradskih opština Mladenovac
50

Odluka o Opštinskoj upravi opštine Mladenovac (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Mladenovac
54

Odluka o budžetu opštine Obrenovac za 2004. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
60

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o opštinskoj upravi opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
60

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta

Akti gradskih opština Obrenovac
61

Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor koji koristi opština Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
61

Odluka o budžetu opštine Sopot za 2004. godinu

Akti gradskih opština Sopot