» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 39-2024, izdat 2024-04-05
veličina 186.92 Kb
1

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Palilula za 2010. godinu

Akti gradskih opština Palilula
12

Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Lokalnog saveta za zapošljavanje Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
12

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti direktora Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje poslovnim prostorom „Poslovni centar opštine Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
13

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje poslovnim prostorom „Poslovni centar” opštine Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
13

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti direktora Ustanova kulture „Palilula“

Akti gradskih opština Palilula
13

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove kulture „Palilula“

Akti gradskih opština Palilula
13

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Ustanove kulture „Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
13

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Ustanove kulture „Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
14

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Rakovica za 2010. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
25

Odluka o strateškom partnerstvu za gasifikaciju naselja na teritoriji gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
25

Odluka o davanju ovlašćenja Beću gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
25

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o imenovanju Opštinske izborne komisije

Akti gradskih opština Rakovica
25

Rešenje o prestanku funkcije predsednika Skupštine gradske opštine Stari grad zbog podnete ostavke

Akti gradskih opština Stari grad
26

Rešenje o izboru predsednika Skupštine gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
26

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Stari grad za 2010. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
34

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Stari grad za 2011. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
40

Rešenje o prestanku funkcije člana Upravnog odbora JP „Milan Gale Muškatirović”

Akti gradskih opština Stari grad
41

Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora JP „Milan Gale Muškatirović” iz reda osnivača 40 Zaključak o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga broda „Beograd 25” sa Odlukom o usvajanju Cenovnika

Akti gradskih opština Stari grad
41

Odluka o završnom računu budžeta opštine Barajevo za 2010. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
49

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Barajevo za 2011. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
55

Odluka o dodeli javnih priznanja opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
55

Rešenje o razrešenju i imenovanju Opštinske izborne komisije

Akti gradskih opština Barajevo
56

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova upravnih odbora i nadzornih odbora JKP „10. oktobar” Barajevo, Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju opštine Barajevo, JP za informisanje i kulturu Barajevo i Centar za kulturu Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
56

Rešenje o imenovanju direktora JKP „10. oktobar” Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
56

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Mladenovac za 2010. godinu

Akti gradskih opština Mladenovac
62

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata na teritoriji gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
65

Rešenje o razrešenju člana i zamenika člana Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Mladenovac
65

Rešenje o imenovanju člana i zamenika člana Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Mladenovac