» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 50-2024, izdat 2024-05-15
veličina 174.95 Kb
1

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o mreži osnovnih škola u Beogradu

Akti Grada
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornice Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
2

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Vračar za 2010. godinu

Akti gradskih opština Vračar
28

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Vračar za 2011. godinu

Akti gradskih opština Vračar
34

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini opštine Vračar i platama izabaranih i imenovanih lica

Akti gradskih opština Vračar
34

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama i drugim primanjima opštinskih odbornika i platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima gradske opštine Zvezdara i Opštinskoj upravi

Akti gradskih opština Zvezdara
34

Rešenje o dopuni Rešenja o obrazovanju Komisije za rešavanje stambenih potreba i novčanog davanja u jednokratnom iznosu borcima, vojnim invalidima i porodicama palih boraca

Akti gradskih opština Zvezdara
35

Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
35

Odluka o završnom računu budžeta opštine Grocka za 2010. godinu

Akti gradskih opština Grocka
49

Rešenje o izboru člana Opštinskog veća gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
49

Rešenje o određivanju naziva ulice na teritoriji gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
50

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKSP „Grocka” o izmeni Cenovnika pijačnih usluga sa Odlukom i Cenovnikom

Akti gradskih opština Grocka
51

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JP „Bodovod i kanalizacija” Grocka sa Odlukom i Cenovnikom

Akti gradskih opština Grocka
55

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Lazarevac
58

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca o izmeni i dopuni Cenovnika osnovnih i ostalih komunalnih proizvoda i usluga sa Odlukom i Cenovnikom

Akti gradskih opština Obrenovac
63

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Bodovod i kanalizacija” Obrenovac o izmeni Cenovnika ostalih komunalnih usluga sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac