» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2023, izdat 2023-11-20
veličina 772.45 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti Preduzeću za održavanje dimovodnih i ložišnih uređaja „Dimničar” na Odluku o cenama dimničarskih usluga za domaćinstva u sistemu objedinjene naplate sa Odlukom

Akti Grada
1

Pokazatelj rasta potrošačkih cena u junu 2011. godine

Akti Grada
2

Odluka o Upravi gradske opštine Voždovac (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Voždovac
8

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Zvezdara za 2011. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
13

Izveštaj o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima budžeta gradske opštine Zvezdara za period januar–jun 2011. godine

Akti gradskih opština Zvezdara
18

Odluka o drugom rebalansu budžeta gradske opštine Novi Beograd za 2011. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
20

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Stari grad za 2011. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
27

Zaključak o davanju saglasnosti na odluke o izmeni i dopuni odluka o cenovnicima Javnog preduzeća SRPC „Milan Gale Muškatirović“

Akti gradskih opština Stari grad
27

Odluka o rebalansu budžeta opštine Grocka za 2011. godinu

Akti gradskih opština Grocka
31

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o upisu nenovčanog kapitala JKSP „Grocka“

Akti gradskih opština Grocka
33

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća – Direkcija za izgradnju opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
33

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pripajanju Javnog preduzeća za stambene usluge opštine Grocka Javnom komunalnom preduzeću „Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
34

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o izdvajanju organizacione jedinice „Bodovod i kanalizacija” iz sastava Javnog komunalnog stambenog preduzeća „Grocka” i osnivanju posebnog Javnog preduzeća „Bodovod i kanalizacija” Grocka

Akti gradskih opština Grocka
34

Četvrta odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Obrenovac za 2011. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
37

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uređivanju načina, kriterijuma i postupka dodele u zakup poslovnog prostora kojim upravlja i koji održava Javno preduzeće „Poslovni prostor” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
38

Rešenje o četvrtoj izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko – kulturni centar „Obrenovac” u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
38

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Bodovod i kanalizacija” Obrenovac o izmeni Cenovnika osnovnih komunalnih proizvoda i usluga sa Odlukom i Cenovnikom

Akti gradskih opština Obrenovac
39

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Surčin za 2011. godinu

Akti gradskih opština Surčin
44

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog preduzeća „Agrar – Surčin“

Akti gradskih opština Surčin