» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 98-2024, izdat 2024-07-01
veličina 712.29 Kb
1

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
1

Odluka o utvrđivanju prestanka funkcije zamenika predsednice Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
1

Odluka o utvrđivanju prestanka funkcije člana Beća gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
2

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Vračar za 2011. godinu

Akti gradskih opština Vračar
9

Rešenje o izboru zamenika predsednice Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
9

Rešenje o razrešenju članice Beća gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
9

Rešenje o izboru članova Beća gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
9

Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Narodnog univerziteta „Božidar Adžija”

Akti gradskih opština Vračar
9

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora iz reda zaposlenih Centra za fizičku kulturu „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
10

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Rakovica za 2011. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
13

Odluka o dodeli javnih priznanja gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
13

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o strateškom partnerstvu za gasifikaciju naselja na teritoriji gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
14

Rešenje o određivanju naziva i promeni naziva ulica na teritoriji gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin